Жишээ тэстүүд

Оролт
5
5 1 11 2 8
Гаралт
4
Оролт
4
1 8 8 8
Гаралт
6
Оролт
2
7 6
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд Лимак $5$ саналтай байна. Сонгуульд ялах нэг боломж нь гурав дахь нэр дэвшигчид санал өгч буй $4$ иргэнийг хахуульдах юм. Тэгээд саналын тоо $9, 1, 7, 2, 8$ гэсэн харьцаатай болно. Мөн Лимак гурав дахь нэр дэвшигчээс $3$ санал хулгайлан, хоёр дахь нэр дэвшигчээс $1$ санал хулгайлбал $9, 0, 8, 2, 8$ гэсэн харьцаатайгаар ялалт байгуулж болно.

Хоёр дахь жишээнд Лимак бусад нэр дэвшигч болгоноосоо $2$ санал хулгайлахад болно. Энэ үед саналууд $7, 6, 6, 6$ гэсэн харьцаатай болно.

Гурав дахь жишээнд Лимак хэнд ч хахууль өгөлгүйгээр ялагч болно.