Жишээ тэстүүд

Оролт
9
9 -8 9 -1 -1 -1 9 -8 9
3
1 1 9 1
1 1 9 2
1 4 6 3
Гаралт
17
25
0
Оролт
15
-4 8 -3 -10 10 4 -7 -7 0 -6 3 8 -10 7 2
15
1 3 9 2
1 6 12 1
0 6 5
0 10 -7
1 4 9 1
1 7 9 1
0 10 -3
1 4 10 2
1 3 13 2
1 4 11 2
0 15 -9
0 13 -9
0 11 -10
1 5 14 2
1 6 12 1
Гаралт
14
11
15
0
15
26
18
23
8

Тэмдэглэл

Эхний жишээний эхний хүсэлтэд та нэг ширхэг хос $(1, 9)$-г сонгож чадна. Тиймээс тодорхойлсон нийлбэр $17$ байна.

Эхний жишээний хоёр дахь хүсэлтийг харцгаая. Хэрхэн хоёр дэд хэсгийг сонгох вэ? $(1, 3)$ ба $(7, 9)$? Мэдээж үгүй, Бид $(1, 3)$ ба $(7, 9)$-ээс $20$ гэсэн нийлбэр гаргаж авна, үүний оронд илүү оновтой нийлбэр нь $25$ байх $(1, 7)$ ба $(9, 9) дэд хэсгийг сонгон авч болно$.

Гурав дахь хүсэлтийн хариу $0$, өгөгдсөн интервал дахь бүх тоо сөрөг бол бид сонгохгүй байхыг илүүд үзнэ.