Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
Гаралт
1 1
Оролт
2 3
Гаралт
2 0
Оролт
7 3
Гаралт
3 2

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр: Вася нэг хөлөндөө улаан 1 оймс, нөгөө хөлөндөө цэнхэр 1 оймс өмсөж чадах ба харин дараагийн өдөр түүнд байгаа цэнхэр оймс дууссан тул тэрээр 2 улаан оймс нэг, нэг хөлөндөө өмсөж болох юм.

Хоёр дах жишээн дээр: Вася 2 өдөр өөр өнгийн оймстой байж болох ба үүний дараа түүнд 1 ширхэг цэнхэр оймс үлдсэн тул тэрээр ижил оймс өмсөх боломжгүй юм.