Орчуулгын саналууд (163)

# Бодлогын нэр Орчуулсан
508-E * Артур ба хаалтууд (140 хоногийн өмнө) Даариймаа
178-B1 Шуналтай худалдаачид (148 хоногийн өмнө) Баатархүү
1-A "Театр" талбай (165 хоногийн өмнө) Sugardorj
1-A "Театр" талбай (165 хоногийн өмнө) Sugardorj
618-E Роботын гар (993 хоногийн өмнө) Орчуулагчийн нэр
618-E Роботын гар (993 хоногийн өмнө) Орчуулагчийн нэр
135-C Zero-One (995 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
574-A Баавгай ба сонгууль (995 хоногийн өмнө) Э.Баттулга
140-E Шинэ жилийн чимэглэл (1005 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
140-D Шинэ жилийн тэмцээн (1005 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
207-C3 2 Модны Бодлого (1005 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-C2 2 Модны Бодлого (1005 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-C1 2 Модны Бодлого (1005 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-B3 Цэргийн Бэлтгэл (1006 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-B2 Цэргийн Бэлтгэл (1006 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-B1 Цэргийн Бэлтгэл (1006 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-A3 Минжийн Тооны Машин 1.0 (1006 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-A2 Минжийн Тооны Машин 1.0 (1006 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-A1 Минжийн Тооны Машин 1.0 (1006 хоногийн өмнө) Баатархүү
138-D Даркрафтын Ертөнц (1012 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
138-E Тамтай хязгаарлалтууд (1012 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
139-B Ханын цаас (1017 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
141-B Чиртаа (1021 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
178-C3 Ухаалаг Минж ба Мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх (1027 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-C2 Ухаалаг Минж ба Мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх (1027 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-C1 Ухаалаг Минж ба Мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх (1027 хоногийн өмнө) Баатархүү
690-C3 Тархины систем (Хэцүү) (1028 хоногийн өмнө) Энхлут
690-C2 Тархины систем (Дунд) (1028 хоногийн өмнө) Энхлут
690-C1 Тархины систем (Амархан) (1028 хоногийн өмнө) Энхлут
690-B3 Олон өнцөгтийг сэргээх (Хэцүү) (1028 хоногийн өмнө) Энхлут
690-B2 Олон өнцөгтийг сэргээх (Дунд) (1028 хоногийн өмнө) Энхлут
690-B1 Олон өнцөгтийг сэргээх (амархан) (1028 хоногийн өмнө) Энхлут
316-D3 Биеийн тамирын хичээл (1032 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
316-D2 Биеийн тамирын хичээл (1032 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
316-D1 Биеийн тамирын хичээл (1034 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
316-C2 Цэгцлэх (1039 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
316-C1 Цэгцлэх (1039 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
316-A2 Тусгай ажил (1040 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
316-A1 Тусгай ажил (1040 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
690-D3 Хана (хэцүү) (1072 хоногийн өмнө) Энхлут
690-D2 Хана (Дундаж) (1098 хоногийн өмнө) Энхлут
690-D1 Хана (амархан) (1098 хоногийн өмнө) Энхлут
690-F3 Амьдралын Мод (хатуу) (1098 хоногийн өмнө) Энхлут
690-F2 Амьдралын мод (дундаж) (1099 хоногийн өмнө) Энхлут
690-F1 Амьдралын мод (Амархан) (1099 хоногийн өмнө) Энхлут
690-A3 Олон нийтийн сэтгэлгээ (хэцүү) (1101 хоногийн өмнө) Энхлут
705-A Халк (1106 хоногийн өмнө) Энхлут
703-A Мишка ба тоглоом (1109 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
690-A2 Олон нийтийн сэтгэлгээ (Дундаж бодлого) (1116 хоногийн өмнө) Энхлут
698-A амралт (1125 хоногийн өмнө) Д.Бямбаа
699-A Launch of Collider (1125 хоногийн өмнө) Орчуулагчийн нэр
177-E2 Сансрын аялал (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-E1 Сансрын аялал (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-F2 Зохиолын эрин үе (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-F1 Зохиолын эрин үе (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-B3 Шуналтай худалдаачид (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-B2 Шуналтай худалдаачид (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-B1 Шуналтай худалдаачид (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-C2 Үдэшлэг (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-C1 Үдэшлэг (1176 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-D3 Минжинатор ашиглан зугтах (1178 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-D2 Минжинатор ашиглан зугтах (1178 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-D1 Минжинатор ашиглан зугтах (1178 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-E2 Дежа Ву (1178 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-E1 Дежа Ву (1178 хоногийн өмнө) Баатархүү
391-C3 Тэмцээн (1178 хоногийн өмнө) Баатархүү
391-C2 Тэмцээн (1178 хоногийн өмнө) Баатархүү
391-C1 Тэмцээн (1178 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-D2 Мэссэжүүдийг шифрлэх (1179 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
177-A2 Матрицийн сайн элементүүд (1179 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
178-E3 Минжийн бодлого - 2 (1179 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-E2 Минжийн бодлого - 2 (1179 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-E1 Минжийн бодлого - 2 (1179 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-F1 Түгээмэл байдлыг сонгох (1179 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-F2 Түгээмэл байдлыг сонгох (1179 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-F3 Түгээмэл байдлыг сонгох (1179 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D10 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D9 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D8 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D7 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D6 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D5 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D4 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D3 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D2 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
207-D1 Минжийн бодлого - 3 (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
391-F3 Хувьцаа арилжаа (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
391-F2 Хувьцаа арилжаа (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
391-F1 Хувьцаа арилжаа (1190 хоногийн өмнө) Баатархүү
670-D2 Шидэт нунтаг - 2 (1200 хоногийн өмнө) Баатархүү
670-D1 Шидэт нунтаг - 1 (1200 хоногийн өмнө) Баатархүү
633-E Гарааны бизнесийн санхүүжилт (1210 хоногийн өмнө) Horton
391-E1 3-н моднууд (1211 хоногийн өмнө) Баатархүү
391-E2 3-н моднууд (1211 хоногийн өмнө) Баатархүү
656-B Замбараагүй (1212 хоногийн өмнө) Horton
316-F1 Нарууд болон Цацрагууд (1222 хоногийн өмнө) Баатархүү
316-F2 Нарууд болон Цацрагууд (1222 хоногийн өмнө) Баатархүү
316-F3 Нарууд болон Цацрагууд (1222 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-D2 Баригдмал мод (1231 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-D1 Баригдмал мод (1231 хоногийн өмнө) Баатархүү
519-B A Б хоёр ба эмхлэлтийн алдаа (1231 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-B2 Минж-ыг хус! (1232 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-B1 Минж-ыг хус! (1232 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-B1 Тэгш өнцөгт тоглоом (1233 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-C3 Агуу Жулья-ын календарь (1234 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-C2 Агуу Жулья-ын календарь (1234 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-C1 Агуу Жулья-ын календарь (1234 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-G1 Фибоначчи тэмдэгт мөрүүд (1234 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-G2 Фибоначчи тэмдэгт мөрүүд (1234 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-A3 Боловсролын тоглоом (1239 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-A2 Боловсролын тоглоом (1239 хоногийн өмнө) Баатархүү
178-A1 Боловсролын тоглоом (1239 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-A1 Оо хонгорхон Беаверетте (1239 хоногийн өмнө) Баатархүү
331-A2 Оо хонгорхон Беаверетте (1239 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-F1 Скаежербосс (1246 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-F2 Скаежербосс (1246 хоногийн өмнө) Баатархүү
611-E Шинэ жил ба шадар 3-н цэрэг (1247 хоногийн өмнө) Баатархүү
177-D1 Мэссэжүүдийг шифрлэх (1257 хоногийн өмнө) Г.Мэндбаяр
513-E2 Дэд цуваа таслах (1257 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-E1 Дэд цуваа таслах (1257 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-G3 Солилтын бодлого (1259 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-G2 Солилтын бодлого (1259 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-G1 Солилтын бодлого (1259 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-B1 Сэлгэлтүүд (1260 хоногийн өмнө) Баатархүү
513-B2 Сэлгэлтүүд (1260 хоногийн өмнө) Баатархүү
626-D Жэрригийн эсэргүүцэл (1260 хоногийн өмнө) Т. Билгүүн.
617-A Заан (1288 хоногийн өмнө) Баатархүү
611-A New Year and Days (1293 хоногийн өмнө) Орчуулагчийн нэр
605-B Залхуу оюутан (1342 хоногийн өмнө) Duka
605-D Хөлөгт тоглоом (1347 хоногийн өмнө) Б.Баттөр
598-F Cut Length (1372 хоногийн өмнө) Б.Дашням
597-C Дэд дарааллууд (1376 хоногийн өмнө) Даариймаа
575-F * Bulbo (1393 хоногийн өмнө) Баттулга
575-D * Tablecity (1393 хоногийн өмнө) Баттулга
571-A * Lengthening Sticks (1393 хоногийн өмнө) Баттулга
276-E * Little Girl and Problem on Trees (1393 хоногийн өмнө) Баттулга
252-B * Unsorting Array (1393 хоногийн өмнө) Баттулга
587-C Дуфф армид (1397 хоногийн өмнө) Даариймаа
588-B Duff in Love (1403 хоногийн өмнө) Жавхлан
582-D Биномын коэффицентын тоо (1415 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
582-C Superior Periodic Subarrays (1415 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
582-B Ахиад л... (1415 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
582-A ХИЕХ Хүснэгт (1415 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
578-E Алхалт! (1416 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
581-F Zublicanes and Mumocrates (1416 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
581-E Kojiro ба Furrari (1417 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
581-D Гурван Лого (1417 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
581-C Developing Skills (1417 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
581-B Тансаг байшингууд (1417 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
581-A Hipster Vasya (1418 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
578-F Mirror Box (1423 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
580-E Kefa and Watch (1423 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
580-D Kefa ба Хоолнууд (1423 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
580-C Kefa ба Парк (1424 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
580-B Kefa ба Компани (1424 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
580-A Kefa ба Анхны Алхамууд (1424 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
575-H Bots (1442 хоногийн өмнө) Баттулга
508-E * Артур ба хаалтууд (1559 хоногийн өмнө) Даариймаа
258-B * Бяцхан заанууд ба сонгууль (1716 хоногийн өмнө) Энхгэрэл
280-D * k-хамгийн их дэд дарааллын нийлбэр (1727 хоногийн өмнө) Даариймаа
120-H * Товчлол нь оюун ухааны салшгүй нэг чанар юм (1727 хоногийн өмнө) Энхгэрэл
120-B * Асуулт хариутын тэмцээн (1727 хоногийн өмнө) Энхгэрэл
117-E * Мод болон мод биш (1727 хоногийн өмнө) Энхгэрэл


Сүүлд шинэчлэгдсэн бодлогууд

# Бодлогын нэр Орчуулсан
599-D Хөвсгөр Боб ба Талбай (217 хоногийн өмнө) ERDENI
606-A Шидэт бөмбөлөг (217 хоногийн өмнө) ERDENI
609-A Флаш диск (217 хоногийн өмнө) ERDENI
585-E Марк цуглуулагч Виталикт барьсан бэлэг (217 хоногийн өмнө) ERDENI
590-C 3 хот (217 хоногийн өмнө) ERDENI
592-A ХүүШатар (217 хоногийн өмнө) ERDENI
589-D Өргөн чөлөөнд (217 хоногийн өмнө) ERDENI
598-A Зальжин дараалал (217 хоногийн өмнө) ERDENI
579-B Багийн гишүүнээ олсон нь (217 хоногийн өмнө) Солонго
592-B Мангас ба Хэрэм (217 хоногийн өмнө) Солонго
639-E Баавгай ба парадокс (217 хоногийн өмнө) Төрбат
639-F Баавгай ба Хими (217 хоногийн өмнө) Төрбат
645-F Примулагийн цуглуулга (217 хоногийн өмнө) Төрбат
645-G Найрамдаж нутаг дэвсгэрээ хуваасан нь (217 хоногийн өмнө) Төрбат
639-D Баавгай ба хувь нэмэр-оноо (217 хоногийн өмнө) Төрбат
659-A Дугуй байр (217 хоногийн өмнө) Төрбат
659-B Сонгон шалгаруулах сорил (217 хоногийн өмнө) Төрбат
578-D Дахиад ХУНД (224 хоногийн өмнө) Солонго
578-C Сул тал ба Хомсдол (224 хоногийн өмнө) Ц.Баттулга
575-I Роботуудын хамгаалалт (224 хоногийн өмнө) Баттулга
575-G Шар айрагны төлөө гүй (224 хоногийн өмнө) Жавхлан
571-D Хотхон (224 хоногийн өмнө) Солонго
571-E Геометр прогресс (224 хоногийн өмнө) Баттулга
572-A Дарааллууд (224 хоногийн өмнө) Баттулга
575-C Үдэшлэг (224 хоногийн өмнө) Э.Оргил-Эрдэнэ
571-B Багасгалт (224 хоногийн өмнө) Баттулга
567-E Ерөнхийлөгч ба Замууд (224 хоногийн өмнө) Баттулга
533-A Берландийн Уурхайчид (224 хоногийн өмнө) Жавхлан
264-B Тууз хайчилах (224 хоногийн өмнө) Баярхүү
250-E Галзуу Жо (224 хоногийн өмнө) Даариймаа
140-F Шинэ жилийн цасан ширхэг (224 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
138-C Мөөгөн гномууд - 2 (224 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
115-C Гагнуурчин (224 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
114-B ПТНДБ корпораци (224 хоногийн өмнө) Энхгэрэл
141-A Хөгтэй онигоо (224 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
140-B Шинэ жилийн картууд (224 хоногийн өмнө) Б.Алтангэрэл
448-A Шагналууд (224 хоногийн өмнө) Даариймаа
704-B Шоргоолж Хүн (226 хоногийн өмнө) Энхлут
704-A Тхор (226 хоногийн өмнө) Энхлут
703-E Мишка болон Хуваагч (226 хоногийн өмнө) Энхлут
702-D Ажил уруугаа явах зам (226 хоногийн өмнө) Энхлут
702-C Сүлжээ (226 хоногийн өмнө) Энхлут
702-B Хоёрын зэргүүд (226 хоногийн өмнө) Энхлут
702-A Хамгийн их өсөлт (226 хоногийн өмнө) Энхлут
700-E Сайн уриа (226 хоногийн өмнө) Энхлут
696-A Лорензо Вон Маттерхорн (226 хоногийн өмнө) Энхлут
691-F Хос талбай (226 хоногийн өмнө) Энхлут
691-D Сэлгэмэлийн солилцоо (226 хоногийн өмнө) Энхлут
566-C Зохион байгуулах асуултууд (226 хоногийн өмнө) Энхлут
549-F Юура болон Хөгжүүлэгчид (226 хоногийн өмнө) Энхлут
538-E Бүтээгчид дахин тоголлоо (226 хоногийн өмнө) Энхлут
533-D Дурсгалт байшин (226 хоногийн өмнө) Энхлут
527-E Мэдээллийн төв (226 хоногийн өмнө) Энхлут
526-F Пуддинг Мангас (226 хоногийн өмнө) Энхлут
526-C Ом Ном ба Чихэр (226 хоногийн өмнө) Энхлут
523-D Видео нягтруулах статистик (226 хоногийн өмнө) Энхлут
708-A Үсэгний шилжилт (226 хоногийн өмнө) Энхлут
708-B Тэмдэгт мөр сэргээх (226 хоногийн өмнө) Энхлут
709-B Хяналтын цэг (226 хоногийн өмнө) Энхлут
709-A Жүүс хийсэн нь (226 хоногийн өмнө) Энхлут
627-E Найрал хөгжим (226 хоногийн өмнө) Энхлут
553-B Кёояа ба Сэлгэлт (226 хоногийн өмнө) Энхлут
618-E Роботын гар (226 хоногийн өмнө) Энхлут
566-B Орлуулах процессууд (226 хоногийн өмнө) Энхлут
590-B Чип болон Дэйл аврах баг (226 хоногийн өмнө) Энхлут
534-E Берландын байршлын систем (226 хоногийн өмнө) Энхлут
524-D Нийтийн сүлжээ (226 хоногийн өмнө) Энхлут
523-B Дундаж хандалтууд (226 хоногийн өмнө) Энхлут
484-C Хачирхалтай эрэмбэлэлт (226 хоногийн өмнө) Энхлут
487-D Дамжуулагч (226 хоногийн өмнө) Энхлут
477-D Дреамүүн ба Хоёртын тооллын систем (226 хоногийн өмнө) Энхлут
476-B Дреамүүн ба Утасгүй интернет (226 хоногийн өмнө) Энхлут
518-C Аняа ба Ухаалаг утас (226 хоногийн өмнө) Энхлут
691-B С-Палиндром (226 хоногийн өмнө) Энхлут
700-A Хамгийн хурдан хугацаа (226 хоногийн өмнө) Энхлут
553-D Нюдист Бийч (226 хоногийн өмнө) Энхлут
555-A Матрёшкагийн хэрэг (226 хоногийн өмнө) Энхлут
555-D Дээд зэрэглэлийн нууцлалтай хэрэг (226 хоногийн өмнө) Энхлут
701-A Карт (226 хоногийн өмнө) Энхлут
701-C Тэд хаа сайгүй (226 хоногийн өмнө) Энхлут
261-D Максим ба өсч буй дэд дараалал (226 хоногийн өмнө) Энхлут
570-C Орлуулга (226 хоногийн өмнө) Энхлут
570-A Сонгууль (226 хоногийн өмнө) Энхлут
568-D Замын тэмдэг (226 хоногийн өмнө) Энхлут
568-E Хамгийн урт өсч буй дэд жагсаалт (226 хоногийн өмнө) Энхлут
569-B Данс бүртгэл (226 хоногийн өмнө) Энхлут
471-B МУХ ба чухал зүйлс (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
472-C Загварчлалын сургалт: тодорхой бус болгох (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
475-F Мета-Юниверс (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
527-D Гүйцэд графын бодлого (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
519-D A, B хоёр ба сонирхолтой дэд тэмдэгт мөр (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
455-D Сэрэга ба хөгжилдөөн (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
453-D Бяцхан одой морь ба аялгуун элемент (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
421-D Код доторх саад (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
420-C Код доторх саад (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
434-E Фурукава Нагисагийн мод (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
396-E Нэгэн алдарт функцын итераци (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
345-B Трискайдэкафобиа (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
340-E Иахуб ба сэлгэмлүүд (237 хоногийн өмнө) Бат-Од
319-A Малек бүжгийн клуб (237 хоногийн өмнө) Бат-Од