Жишээ тэстүүд

Оролт
2
Гаралт
1/1
Оролт
3
Гаралт
8/3
Оролт
4
Гаралт
2/1