Жишээ тэстүүд

Оролт
YYYYYY
Гаралт
1
Оролт
BOOOOB
Гаралт
2
Оролт
ROYGBV
Гаралт
30