E. Удирдагчид

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Берланд дахь хувьсгалын дараа шинэхэн дарангуйлагч маань нэгэн төсөөлөөгүй сорилттой тулгарчээ: уг улс орон нь ямар нэгэн байдлаар захирагдах ёстой байв. Дарангуйлагч нь өөрөө маш үр бүтээмжтэй захирагч боловч тэрээр хараахан өөрийн биеэр улсын иргэн бүрд тушаал өгч чадахгүй байв. Иймд тэрээр өөрийн удирдах хэсэг удирдагчдын бүлгэм үүсгэхээр шийджээ. Эдгээр удирдагчид нь улсын иргэдэд шууд байдлаар тушаал олгох эрхтэй байх юм. Гэсэн хэдий ч эдгээр удирдагчид нь хүнээс хүнд тушаал олгож байгаа тул тус бүрийнх нь удирдах үр бүтээмж нь янз бүрийн төвшинд байлаа. Өөрөөр хэлбэл зарим нэгэн хүн маш үр бүтээмжтэй удирдагч болж чадаж байхад зарим нэг нь энэ тал дээр тийм ч сайн биш байх ажээ. Ийм учраас улсын дарангуйлагч маань дэлхийд алдартай Берландын эрдэмтдээс тусламж хүсжээ. Эрдэмтэд тэдэнд удирдагчдыг хосоор ажиллуулах шинийг санаачлагчийн технологийг санал болгосон байна.

Харилцаа холбооны граф нь ямар нэгэн чиглэлгүй граф байх бөгөөд уг графын оройнууд нь хүмүүс байх юм. Энгийн зам гэдэг нь ямар нэгэн давхацсан оройгүй замыг хэлнэ. Уг урт бөгөөд маш их өртөг зарсан судалгааны үр дүн нь хос хүмүүсийн хувьд хэрэв харилцаа холбооны граф нь тэдгээрийг хооронд холбох сондгой тооны ирмэгээс тогтох энгийн зам агуулж байвал уг хос хүмүүс нь хамгийн их удирдлагын чадвартай хэмээн харуулжээ. Түүнчлэн эрдэмтэд ийм байх ялгаатай хүмүүсийн хосуудыг удирдах хосууд хэмээн нэрлэхээр шийджээ. Нууц албаныхан эрдэмтдэд харилцаа холбооны графыг өгсөн бөгөөд ингэснээр уг бодлого нь илүү хялбар болж байгаа юм. Бид дарангуйлагчид өгөгдсөн хос хүмүүс нь удирдах хосууд мөн эсэхийг хэлж өгөх хэрэгтэй болжээ. Тэгвэл эрдэмтдэд уг асуудлыг амжилттай даван гарахад тусална уу.

Оролт

Эхний мөрөнд бүхэл тоонууд $n$ болон $m$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}, 0 ≤ m ≤ 10^{5}$) өгөгдөх ба эдгээр нь харгалзан харилцаа холбооны графын оройны тоо болон ирмэгийн тоог тус тус илэрхийлнэ. Дараагийн $m$ мөрөнд $a$ болон $b$ гэсэн хос бүхэл тоонууд өгөгдөх ба энэ нь $a$-р болон $b$-р оройнуудын хооронд ирмэг байгаа болохыг илэрхийлнэ (оройнууд нь $1$-ээс эхлэн дугаарлагдсан байх юм, $1 ≤ a, b ≤ n$). Мөн уг граф нь ямар нэгэн гогцоо болон олон тооны ирмэг агуулаагүй байна.

Дараагийн мөрөнд эрдэмтдийн сонирхож буй хос хүмүүсийн тоо болох $q$ ($1 ≤ q ≤ 10^{5}$) өгөгдөнө. Дараагийн $q$ мөрөнд эдгээр хос хүмүүс өгөгдөнө (ирмэгүүдтэй ижил хэлбэрээр өгөгдөх ба хос хүмүүс нь давхацсан байж болох ба ямар нэгэн хос нь ижилхэн оройнуудаас тогтсон байж болно).

Гаралт

Хос бүрийн хувьд та хэрэв уг хос хүмүүсийн хооронд энгийн сондгой ирмэг агуулсан зам оршин байвал "Yes" гэж дан мөрөнд хэвлэх бөгөөд бусад тохиолдолд "No" гэж дан мөрөнд хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
7 7
1 3
1 4
2 3
2 4
5 6
6 7
7 5
8
1 2
1 3
1 4
2 4
1 5
5 6
5 7
6 7
Гаралт
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

Тэмдэглэл

Жишээн дээрх тэмдэглэл:

1) 1 болон 2-р оройн хооронд нийтдээ 2 ширхэг ялгаатай энгийн зам байна: 1-3-2 болон 1-4-2. Эдгээрийн аль аль нь тэгш тооны ирмэг агуулж байгаа юм.

2) 1 болон 3-р оройн хоорондоо ирмэгээр холбогдсон байгаа бөгөөд ийм учраас тэдгээрийн хооронд байх энгийн сондгой ирмэг агуулсан зам нь 1-3 болох юм.

5) 1 болон 5-р оройнууд нь ялгаатай холбогдсон бүрэлдэхүүн хэсгүүд дээр байрласан байх бөгөөд тэдгээрийн хооронд ямар ч зам байхгүй байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...