Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5 7
#####
#...#
#...#
#E..#
#####
UULLDDR
Гаралт
6
Оролт
5 5 7
#####
#.#.#
#...#
#E..#
#####
UULLDDR
Гаралт
-1
Оролт
5 3 2
###
#.#
#.#
#E#
###
DD
Гаралт
2