A. Даалуу

хугацааны хязгаарлалт 0.5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бяцхан Женнади өөрийн төрсөн өдрийн бэлэг болгон даалууны иж бүрдэл авчээ. Уг иж бүрдэл нь $2 × 1$ хэмжээ бүхий $28$ ширхэг ялгаатай даалуунаас тогтож байв. Түүнчлэн даалуу бүрийн 2 хагас (өөрөөр хэлбэл дундуур нь зураасаар хуваан 2 хэсэг болгосон байх юм) болгон нь $0$-ээс $6$ хүртэлх нэг цифрийг өөр дээрээ агуулсан байна.

0-0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6  
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6  
2-2 2-3 2-4 2-5 2-6  
3-3 3-4 3-5 3-6  
4-4 4-5 4-6  
5-5 5-6  
6-6

Хэрэв $28$ ширхэг даалууг $2 × 2$ хэмжээ бүхий $14$ ширхэг үл огтлолцох квадратуудаар квадрат болгон нь яг 4-н тэнцүү тоог агуулж байхаар хучиж чаддаг бол уг $28$ ширхэг даалуунаас тогтох зургийг ид шидтэй хэмээн нэрлэдэг ажээ. Женнади ид шидтэй зураг үүсгэх болгонд, уг иж бүрдлийн зарим нэгэн шидэт шинж чанарууд нь үзэгдэх бөгөөд ингэснээр тэрээр дараагийн оролцох аливаа тэмцээндээ ялах ажээ. Мөн Женнади урьд нь аль хэдийн эвлүүлсэн зургийг тэрээр эвлүүлж чадахгүй болохоо анзаарчээ, хэрэв эвлүүлсэн тохиолдолд өөр хэн нэгэн дараагийн болох тэмцээнд ялах юм.

Женнади $n × m$ хэмжээтэй шалгалт хийгдсэн талбарыг сонгосон ба уг талбар дээрээ $1 × 2$ болон $2 × 1$ хэмжээтэй тэгш өнцөгт хэлтэрхийнүүдийг байрлуулжээ. Хэлтэрхий болгон нь талбарын 2 ширхэг зэргэлдээ нүдэнд яг таарч байв. Эдгээр хэлтэрхийнүүд нь хоорондоо давхцахгүй боловч өөр хоорондоо шүргэлцэж болох ажээ. Нийтдээ талбар нь яг $28$ ширхэг хэлтэрхий агуулах бөгөөд энэ нь Женнади-д байгаа иж бүрдэл доторх даалуунуудын тоотой тэнцүү юм. Одоо Женнади нь хэлтэрхий болгоныг даалуугаар солих бөгөөд ингэснээр үүсэх зураг нь ид шидтэй зураг байх ёстой байв. Ялгаатай хэлтэрхийнүүд нь ялгаатай даалуунуудаар солигдох ёстой ажээ. Тэгвэл өгөгдсөн хэлтэрхийнүүдийн байрлал дээр Женнадий хэчнээн тэмцээнд ялж чадахыг тодорхойлно уу. Мөн түүнчлэн та Codeforces-ын дараагийн раунд-д ялахын тулд хэлтэрхийнүүдийг даалуунуудаар солих нэгэн боломжит аргыг олох ёстой юм.

Оролт

Эхний мөрөнд 2 эерэг бүхэл тоо $n$ болон $m$ ($1 ≤ n, m ≤ 30$) өгөгдөнө. Дараагийн $n$ мөрийн мөр болгонд $m$ ширхэг тэмдэгт өгөгдөх бөгөөд эдгээр нь талбар дээрх хэлтэрхийнүүдийн байрлалыг илэрхийлэх юм. Цэгүүд нь хоосон зайг илэрхийлэх ба "a" to "z" хүртэлх Латин үсгүүд болон "A", "B" нь хэлтэрхийнүүдийн байрлалыг илэрхийлэх юм. Түүнчлэн талбар дээр яг 28 ширхэг хэлтэрхий байх бөгөөд ижил хэлтэрхийгээр хучигдсан талбарын нүднүүд нь ижил үсгээр тэмдэглэгдсэн байна. Харин ялгаатай хэлтэрхийгээр хучигдсан талбарын нүднүүд нь ялгаатай үсгээр тэмдэглэгдсэн байх ажээ. Мөн талбарын өгөгдөл нь үнэн зөв байх бөгөөд дор хаяж нэг ширхэг бодолт оршин байна.

Гаралт

Гаралтын эхний мөрөн дээр ид шидтэй зураг үүсэж байхаар хэлтэрхийнүүдийг даалуугаар солих аргын тоог хэвлэнэ үү. Түүнчлэн уг тоо нь уг хэлтэрхийнүүдийн байрлалыг ашиглан ялж болох нийт тэмцээнүүдийн тоог илэрхийлэх юм. Дараагийн $n$ мөрийн мөр болгонд $m$ ширхэг тэмдэгт хэвлэх бөгөөд энэ нь цэгүүд болон $0$-ээс $6$ хүртэлх тоонуудаас тогтох талбарыг илэрхийлэх юм. Түүнчлэн уг талбар нь таны хэвлэх ёстой боломжит аргуудын нэг байх тул та бүх боломжит аргуудаас аль нэгийг нь хэвлэхэд болно. Таны хариулт доторх бүх даалуунууд нь ялгаатай байх ёстойг анхаарна уу.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
8 8
.aabbcc.
.defghi.
kdefghij
klmnopqj
.lmnopq.
.rstuvw.
xrstuvwy
xzzAABBy
Гаралт
10080
.001122.
.001122.
33440055
33440055
.225566.
.225566.
66113344
66113344
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...