Жишээ тэстүүд

Оролт
001001
Гаралт
NO
Оролт
1000000001
Гаралт
YES