Жишээ тэстүүд

Оролт
1
Гаралт
0
Оролт
1001001
Гаралт
12
Оролт
101110
Гаралт
8

Тэмдэглэл