Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
cba
bcd
cbc
Гаралт
abcd
Оролт
5 5
fcofd
ooedo
afaoa
rdcdf
eofsf
Гаралт
codeforces