D. Хэдэн мод байна вэ?

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Боб $n$ оройтой хоёртын хайлтын моднуудыг сонирхож байгаа. Бобын сонирхож буй $n$ оройтой хоёртын хайлтын мод нь орой болгон дээр нь ялгаатай тоотой хоёртын мод юм. Орой болгон дээр $1$-ээс $n$ хооронд ялгаатай тоонууд байрлах ба орой бүрийн хувьд хэрвээ тухайн нүдэнд зүүн дэд орой байвал түүний зүүн дэд оройн тоо тухайн дэд оройноос бага байна, хэрвээ тухайн нүдэнд баруун дэд орой байвал түүний баруун дэд оройн тоо тухайн дэд оройноос их байна. Орой болгон хамгийн ихдээ 2 дэд оройтой (хүү) эсвэл ямар дэд оройгүй буюу навч байж болно.

Боб $h$-аас багагүй өндөртэй байх $n$ оройтой 2-тын хайлтын мод тоо мэдэхийг хүсч байгаа түүнд тусална уу? (Хоёртын хайлтын мод $h$ өндөртэй байна гэдэг нь түүний үндэс буюу оройгоос хамгийн хол орших навчны зай нь $h$ байх юм).

Оролт

Эхний мөрөнд хоёр тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө $n$, $h$ ($n ≤ 35$, $h ≤ n$).

Гаралт

Бодлогын хариу болох $h$ өндөртэй хоёртын хайлтын модны тоо. Бодлогын хариу $9*10^18$ хэтрэхгүй.

Орчуулсан: byambadorjp

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
Гаралт
5
Оролт
3 3
Гаралт
4
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...