B. Хурдлан гүйх оюутан

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Оюутан шалгалтнаасаа бараг л хоцорч байлаа. Тэр яг одоо $(0, 0)$ цэг дээр байгаа ба автобусанд суун $OX$ тэнхлэгийн дагуу $X$ координатын утга нэмэгдэх чиглэлд явав. Оюутанд мэдэгдэж байгаа зүйлс:

  • $n$ автобусны буудал байгаа. $i$ дахь буудал $(x_i, 0)$ цэг дээр байрлана.
  • Автобусны буудлын координатууд бүгд ялгаатай.
  • Автобус тогтмол $v_b$ хурдтай явна.
  • Автобус буудал дээр зогсох, хүн буулгах, эргэж хөдлөхөд ямар ч хугацаа зарцуулахгүй гэж үзнэ.
  • Оюутан зөвхөн автобусны буудал дээр л бууж чадна.
  • Сургууль $(x_u, y_u)$ координатад байрлана.
  • Оюутан автобуснаас буугаад сургууль руугаа тогтмол $v_s$ хурдаар гүйж чадна.
  • Хоёр цэгийн хоорондох зайг $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ томъёогоор олно.
  • Оюутан аль хэдийн автобусанд суучихсан байгаа. Тэр хамгийн эхний буудалд бууж чадахгүй.

Оюутан сургуульруугаа бушуухан очихыг хүсэж байгаа. Түүнд аль буудал дээр буувал сургуульдаа хамгийн эрт очиж болохыг зөвлөнө үү. Ийм буудал олон байвал сургуультай хамгийн ойрхон буудлыг зөвлөнө үү.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$, $v_b$, $v_s$ тоонууд. ($2 ≤ n ≤ 100$, $1 ≤ vb, vs ≤ 1000$)

Хоёр дахь мөрөнд $n$ сөрөг биш тоо өсөх дарааллаар өгөгдөнө: $i$-р буудлын байршлыг илэрхийлэх $x_i$. ($x_1 = 0$ ба $x_n ≤ 10^5$)

Гурав дахь мөрөнд сургуулийн байршил: $x_u$, $y_u$ өгөгдөнө. $x_u$, $y_u$ утга үнэмлэхүй (авсолют) утгаараа $10^5$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Хариу болох тоо буюу хамгийн оновчтой автобусны буудлын дугаар.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5 2
0 2 4 6
4 1
Гаралт
3
Оролт
2 1 1
0 100000
100000 100000
Гаралт
2

Тэмдэглэл

As you know, students are a special sort of people, and minibuses usually do not hurry. That's why you should not be surprised, if Student's speed is higher than the speed of the minibus.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...