Жишээ тэстүүд

Оролт
C E G
Гаралт
major
Оролт
C# B F
Гаралт
minor
Оролт
A B H
Гаралт
strange