E. Могоху-Реа шүтээн

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Эрт дээр үед Америкийн гүнд хүчирхэг овог гайхамшигт удирдагч Пийний-Дэ-Вүүх-д удирдагдаж байлаа. Нэгэн удаа овог гурван Маяа хотыг эзлэв. Пийний-Дэ-Вүүх эзэлсэн газар нутагт хяналт тогтоох хэрэгтэй гэжээ. Ийм л учраас Могоху-Реа бурхны бөө нараас тусламж хүссэн юм.

Бөө нарт өгсөн бурхны тушаал нь : эзэлсэн гурван нутагт Могоху-Реа-гийн шүтээнийг байрлуулж удирдлагандаа авах - энэ нь хотод шашны талбар үүсгэх юм. Түүнчлэн шүтээн нь маш хүчирхэг учир хот болгонд яг гурван тахилын ширээг тэнцвэржүүлэн байршуулах ёстой, тэгэхгүй бол хотын иргэд галзуурдаг. Шүтээний тахилын ширээг тэнцвэржүүлэхийн тулд хүндийн төв нь шүтээн дээр давхцаж байх ёстой. Хүндийн төвийг тооцохдоо бүх тахилын ширээний жин ижилхэн гэж тооцно.

Одоо Пийний-Дэ-Вүүх хаана шүтээнээ байрлуулахыг бодож сууна. Тэрэнд байршуулах тохиромжтой толгодын жагсаалт байгаа. Түүнд хотуудын оршин суугчдыг галзууруулахгүйгээр хаана байршуулж болохыг олж туслана уу.

Хот болгон гүдгэр олон өнцөгт хэлбэртэй ба аль ч гурван цэг нэг шулуун дээр оршиихгүй. Хотууд огтолцож болно. Тахилын ширээ болгон хотод оршиж байх ёстой (хүрээн дээр ч байж болно). Эндээс нэг хотод нэгээс олон шүтээн байрлаж болох ч шүтээн аль нэг хоттой холбогдсон байна. Шүтээн, тахилын ширээ, толгодуудын байршил давхцаж болно.

Толгодууд бусдаасаа ямар ч хамааралгүй ба шүтээнүүдийн байршил ялгаатай толгодуудад өөр байж болно.

Оролт

Гурван хотын мэдээлэл дараах байдалаар өгөгдөх ба хоосон зайгаар тусгаарлагдана.

Эхний мөрөнд $n$ бүхэл тоо, гүдгэр өнцөгтийн оройн тоо ($3 ≤ n ≤ 5*10^{4}$). Дараагийн $n$ мөрөнд $x_{i}$, $y_{i}$ бүхэл тоо, тус бүрдээ $i$-р оройн координатыг нар буруугаар өгөгдөнө.

Хотуудын мэдээллийг өгөгдсөний дараа $m$ ($1 ≤ m ≤ 10^{5}$) бүхэл тоо, толгодын тоо. Дараагийн $m$ мөрөнд $x_{j}$, $y_{j}$ бүхэл тоо, $j$-р толгодын координат.

Өгөгдлийн бүх координат абсолют утгаараа $5*10^{8}$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Толгод бүрийн хувьд тахилын ширээнүүдийг тэнцвэртэй байрлуулах боломжтой бол "YES$" (хашилтгүйгээр) үгүй бол "NO$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэ.

Орчуулсан: Б.Алтангэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 0
1 0
1 1

4
8 8
5 5
6 4
8 4

3
-1 -1
-3 -1
-2 -2

5
0 0
2 1
7 1
1 1
5 3
Гаралт
NO
YES
NO
YES
NO

Тэмдэглэл

$(2, 1)$ дээр байгаа толгодын хувьд тахилын ширээнүүдийг $(1, 0), (7, 5), ( - 2,  - 2)$ координатуудад байрлуулна, $(1, 1)$ дээр байгаа толгодын хувьд тахилын ширээнүүдийг $(0, 0), (6, 4), ( - 3,  - 1)$ координатуудад байрлуулна. Үүнээс олон боломжит координатууд байгаа. Бусад толгодын хувьд дээрх нөхцлийг хангах цэгүүд олдохгүй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...