Жишээ тэстүүд

Оролт
3 7
Гаралт
Dasha
Оролт
5 3
Гаралт
Masha
Оролт
2 3
Гаралт
Equal

Тэмдэглэл