E. Хонгил

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Байшингийн эгц дээрээс харсан бүдүүвч зургийг авч үзье.

Байшинг $ -h ≤ y ≤ h$ тэнцэтгэл бишээр тодорхойлогдсон төгсгөлгүй хэвтээ зурвасаар илэрхийлье. Байшингийн гадна талд $(0, f)$ ба $(0, -f)$ цэгүүд дээр байрласан хоёр ширхэг гэрлийн эх үүсвэр байдаг. Цонхнууд нь ханан дээр байрладаг бөгөөд цонхнуудыг $y = h$, $y = -h$ шулуунууд дээрх хэрчмүүдээр илэрхийлнэ. Мөн цонхнууд нь $y = 0$ шулууны хувьд тэгш хэмтэй байна.

Таны даалгавар бол гэрлийн эх үүсвэрээс гэрэлтэж байх байшингийн шалны талбайг олох юм.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд $n$, $h$, $f$ ($1 ≤ n ≤ 500$, $1 ≤ h ≤ 10$, $h < f ≤ 1000$) гурван бүхэл тоо байна. Үүний дараа $n$ мөрөнд, мөр бүрд $l_{i}$, $r_{i}$ ($-5000 ≤ l_{i} < r_{i} ≤ 5000$) хоёр бүхэл тоо өгөгдөнө.

Энэхүү $l_{i}$, $r_{i}$-үүд нь цонхны байрлал бүхий хэрчмүүдийг илэрхийлэх ба, эхний хэрчим нь $(l_{i}, h)$ цэгээс $(r_{i}, h)$ цэг хүртэл, хоёр дахь хэрчим нь $(l_{i}, -h)$ цэгээс $(r_{i}, -h)$ цэг хүртэл байна. Эдгээр хэрчмүүдээр цонхнуудын байрлалыг тодорхойлно. Бүх тоонуудыг зайгаар тусгаарласан байх ба яль ч хоёр цэг нь ерөнхий цэггүй байхаар өгөгдөнө.

Гаралт

Шалан дээрх гэрэлтэй хэсгийн талбайг илэрхийлэх нэг бодит тоо хэвлэнэ. Системийн хариунаас $10^{-4}$-ээс багаар зөрж болно.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 2
-1 1
Гаралт
10.0000000000
Оролт
2 2 4
-1 0
1 2
Гаралт
23.3333333333

Тэмдэглэл

Хоёр дахь жишээ зураг дээр харагдаж байна. Ногоон талбайгаар шалан дээрх гэрэлтэй хэсгийн талбайг илэрхийлсэн. Нил ягаан өнгийн хэрчмээр цонхыг харуулж байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...