B. Олонлогууд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бяцхан Вася эерэг бүхэл тоонуудаас бүрдсэн олонлогоор тоглох маш их дуртай. Тэгээд бүр илүү хөгжилдөхийн тулд Вася аль ч хоёр элемент нь ерөнхий биш байх $n$ ширхэг хоосон биш олонлогуудыг сонгосон байна.

Нэг өдөр тэр тоонуудаар тоглох нь ямар сонирхолтой болохыг найзууддаа харуулахыг хүсчээ. Үүний тулд ялгаатай хоёр олонлог бүрийн нэгдлийг $n \cdot (n - 1) / 2$ ширхэг цаасан дээр бичээд дараа нь цааснуудаа хольжээ. Тэр нэгдэл дэх тоонуудыг дурын дарааллаар бичсэн байсан.

Жишээлбэл хэрвээ $n = 4$ ба олонлогууд нь $(1, 3)$, $(5)$, $(2, 4)$, $(7)$ бол олонлогуудын хосуудын тоо нь зургаатай тэнцүү байна. Зургаан цаас дараах тоонуудыг агуулж болно:

  • $2, 7, 4$.
  • $1, 7, 3$;
  • $5, 4, 2$;
  • $1, 3, 5$;
  • $3, 1, 2, 4$;
  • $5, 7$.

Дараа нь Вася цааснуудаа найзууддаа үзүүлсэн боловч анхны $n$ ширхэг олонлогийг үзүүлсэнгүй. Харин найзууд нь анх Васяд байсан олонлогуудыг олж чадсан байна. Харин та өгөгдсөн цааснуудаар олонлогуудыг сэргээж чадах уу?

Оролт

Оролтын эхний мөр нь $n$ ($2 ≤ n ≤ 200$) тоог агуулна. $n$ бол Васягийн мэдэлд байгаа олонлогуудын тоо юм. Дараа нь $n \cdot (n - 1) / 2$ мөрөнд цаасан дээр бичигдсэн тооуудын олонлог байна. Олонлогийг илэрхийлэх мөр бүр нь $k_{i}$ ($2 ≤ k_{i} ≤ 200$) тоогоор эхлэх бөгөөд энэ тоо нь $i$-р цаасан дээр хэдэн тоо бичигдсэнийг илэрхийлнэ. Мөр бүрийн эхэнд байх $k_{i}$ тооны дараа $k_{i}$ ширхэг $a_{ij}$ ($1 ≤ a_{ij} ≤ 200$) тоонууд байна. Бүх мөрийн тоонууд нь хоорондоо нэг зайгаар тусгаарлагдсан байна. Оролтын өгөгдлүүд нь $n$ ширхэг үл огтлолцох олонлогуудаас дээр өгөгдсөн дүрмийн дагуу байгуулагдаж болохоор өгөгдсөн байна.

Гаралт

$n$ мөрөнд Васягийн анхны олонлогуудын тухай мэдээллийг хэвлэнэ. Мөр бүрийн тухайн олонлогт хэдэн тоо байгааг, дараа нь олонлогийн элементүүдийг жагсаан бичнэ. Бүх тоонуудыг зайгаар тусгаарлан бичнэ. Тоо болон олонлог бүрийг яг нэг удаа хэвлэсэн байх ёстой. Олонлог болон олонлогийн тоонуудыг хүссэн дарааллаараа хэвлэж болно. Хэрвээ хэд хэдэн хариулт байгаа бол тэдгээрийн аль нэгийг нь хэвлэнэ.

Мөн энэ бодлого заавал шийдтэй байхаар оролт өгөгдөнө.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
3 2 7 4
3 1 7 3
3 5 4 2
3 1 3 5
4 3 1 2 4
2 5 7
Гаралт
1 7 
2 2 4 
2 1 3 
1 5 
Оролт
4
5 6 7 8 9 100
4 7 8 9 1
4 7 8 9 2
3 1 6 100
3 2 6 100
2 1 2
Гаралт
3 7 8 9 
2 6 100 
1 1 
1 2 
Оролт
3
2 1 2
2 1 3
2 2 3
Гаралт
1 1 
1 2 
1 3 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...