C. Дундаж дүн

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Боловсролын тогтолцооны шинэчлэлтийн дараа Поликарп Аюулгүй сургалтууд болон Б.Т (Биеийн тамир) гэх зөвхөн 2 хичээл судалж байгаа юм. 4-р улирлын урт саруудын турш тэрээр эдгээр хичээлүүд дээр $n$ ширхэг дүн авчээ. Багш нар дүнгийн дэвтэр дээр дүн бичихдээ ямар хичээлийн дүн бичиж байгаагаа бичдэггүй, зөвхөн дүнг тэмдэглэдэг байна.

Одоо тэрээр өөрийн хатуу эцэг эхдээ дүнгийн дэвтрээ үзүүлэх юм. Саяхан эцэг эхийн хурал дээр тэрээр $a$ ширхэг Аюулгүй сургалтуудын дүн болон $b$ ширхэг Б.Т-ын дүн ($a + b = n$) авсан болохыг эцэг эхэд нь хэлсэн гэдгийг Поликарп мэдэж байв. Поликарп одоо дүн болгоны урд хичээлийн нэр бичихийг хүсэж байгаа ба ингэснээр:

  • нийт $a$ ширхэг Аюулгүй сургалтуудын дүн байна,
  • нийт $b$ ширхэг Б.Т-ын дүн байна,
  • 2 хичээлийн нийт дундаж дүн нь хамгийн их байна.

Хичээлийн дундаж дүн гэдэг нь уг хичээлийн бүх дүнгүүдийн нийлбэрийг дүнгийн тоонд хуваасантай тэнцүү юм. Мэдээж хэрэг хуваалт нь бодит тоо гарах ба дээшээ эсвэл доошоо тоймлохгүй. Поликарп $x_{1} + x_{2}$-г хамгийн их байлгахыг зорьж байгаа ба энд $x_{1}$-ээр эхний хичээлийн (аюулгүй сургалтууд) дундаж дүнг, $x_{2}$-оор 2-дахь хичээлийн (Б.Т) дундаж дүнг тэмдэглэв.

Оролт

Эхний мөрөнд бүхэл тоо $n$ ($2 ≤ n ≤ 10^{5}$) өгөгдөнө, $n$ нь Поликарп-ын дүнгийн дэвтэр дээрх дүнгийн тоог илэрхийлнэ. 2-дахь мөрөнд 2 эерэг бүхэл тоо $a, b$ ($1 ≤ a, b ≤ n - 1, a + b = n$) өгөгдөнө. 3-дахь мөрөнд бүхэл тоонуудын дараалал $t_{1}, t_{2}, ..., t_{n}$ ($1 ≤ t_{i} ≤ 5$) өгөгдөх ба эдгээр нь Поликарп-ын дүнгүүдийг илэрхийлнэ.

Гаралт

Бүхэл тоонуудын дараалал $f_{1}, f_{2}, ..., f_{n}$-г хэвлэх ба энд $f_{i}$ ($1 ≤ f_{i} ≤ 2$) нь $i$-дахь дүнгийн урд бичсэн хичээлийн дугаар байна. Аюулгүй сургалтууд гэж бичсэн бол 1, Б.Т гэж бичсэн бол 2 байх юм. Хэрэв олон тооны боломжит хариултууд байвал хэл зүйн хувьд хамгийн бага $f_{1}, f_{2}, ..., f_{n}$ дарааллыг хэвлэнэ үү.

Хэрэв бүх $1 ≤ i < j$, $p_{j} < q_{j}$-ын хувьд $p_{i} = q_{i}$ байх $j$ ($1 ≤ j ≤ n$) оршин байвал $p_{1}, p_{2}, ..., p_{n}$ дарааллыг $q_{1}, q_{2}, ..., q_{n}$ дарааллаас хэл зүйн хувьд бага гэж үзнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 2
4 4 5 4 4
Гаралт
1 1 2 1 2 
Оролт
4
2 2
3 5 4 5
Гаралт
1 1 2 2 
Оролт
6
1 5
4 4 4 5 4 4
Гаралт
2 2 2 1 2 2 

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд эхний хичээлийн дундаж дүн нь 4 ба 2-дахь хичээлийн дундаж дүн нь 4.5 байна. Иймд нийт дундаж дүн нь 8.5 болох юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...