Жишээ тэстүүд

Оролт
Go_straight_along_this_street
5
str
long
tree
biginteger
ellipse
Гаралт
12 4
Оролт
IhaveNoIdea
9
I
h
a
v
e
N
o
I
d
Гаралт
0 0
Оролт
unagioisii
2
ioi
unagi
Гаралт
5 5

Тэмдэглэл