Жишээ тэстүүд

Оролт
1 15 4
Гаралт
Timur
Оролт
4 9 5
Гаралт
Marsel

Тэмдэглэл