B. Зөвхөн тоормос л хэрэгтэй

хугацааны хязгаарлалт 4 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася "Зөвхөн тоормос л хэрэгтэй" буюу "Need For Brake" тоглоомыг үргэлж тоглодог. Төрсөн өдрөөрөө шинэ компьютертэй болсноосоо хойш үргэлж шүү. Тийм учраас тэр өөрийгөө тэмцээнд түрүүлж чадах боломжтой хүн гэж бодох болжээ.

Тэмцээнд $n$ оролцогч уралдах бөгөөд тэмцээн нь хэд хэдэн уралдаанаас бүрдэнэ. Уралдаан бүрийн дараа оролцогчдыг $1$-ээс $n$ хүртэл байр эзлүүлж (нэг байрыг хувааж эзлэхгүй) эхний $m$ байрыг оноогоор шагнана.

$i$-р байранд шалгарсан нь $b_i$ оноо авах ба нийт оноо болох өмнөх уралдаануудаас цуглуулсан оноондоо нэмэрлэнэ. Одоогоор оролцогч бүрийн буюу $i$-р оролцогчийн цуглуулсан нийт оноо $a_i$ мэдэгдэж байгаа. Тэмцээний дүнг гаргахдаа оролцогчдыг оноогоор нь эрэмбэлнэ (их оноотой нь дээрээ). Ижил оноотой байвал нэрээр нь эрэмбэлнэ.

Харамсалтай нь тэмцээн дуусахад зөвхөн ганц уралдаан л үлдсэн байлаа. Тиймээс Вася тэмцээнд эзэлж болох боломжит хамгийн дээгүүрх болон доогуурх байрыг мэдэхийг хүсчээ.

Оролт

Эхний мөрөнд оролцогчдын тоог илэрхийлэх $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) тоо байна. Дараагийн $n$ мөрөнд оролцогчийн нэр (20-оос хэтрэхгүй урттай, латин цагаан толгойн жижиг үсгээс тогтсон, хоосон биш тэмдэгт мөр) $s_{i}$ болон оролцогчийн цуглуулсан оноо $a_{i}$ ($0 ≤ a_{i} ≤ 10^{6}$) байна. Оролцогчдын мэдээлэл ямар ч хамаагүй дарааллаар өгөгдөнө.

Дараагийн мөрөнд $m$ ($0 ≤ m ≤ n$) өгөгдөнө. Тэрний дараагийн мөрөнд $m$ ширхэг сөрөг биш $b_{i}$ ($0 ≤ b_{i} ≤ 10^{6}$) бүхэл тоо буюу уралдаан бүрийн $i$-р байранд шагнах онооны дүн байна.

Сүүлийн мөрөнд Васягийн тоглоомонд оролцож байгаа нэр нь байна.

Гаралт

Васягийн эзэлж болох хамгийн дээгүүрх болон доогуурх байр зайгаар тусгаарлагдана хэвлэгдэнэ.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
teama 10
teamb 20
teamc 40
2
10 20
teama
Гаралт
2 3
Оролт
2
teama 10
teamb 10
2
10 10
teamb
Гаралт
2 2
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...