A. Ноёны нүүдэл

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Стандарт шатрын хөлөг дээр нэг ноён байна. Танд ноёны байрлал "$cd$" форматаар өгөгдөх ба энд $c$ нь баганыг илэрхийлэх ба 'a'-c 'h' хүртэл байна, $d$ нь мөрийн дугаар байх ба '1'-c '8' хүртэл байна. Ноёны хувьд зөвшөөрөгдөх нүүдлийн тоог ол.

Ноёны нүүдлийг дараах холбоосоор харна уу https://en.wikipedia.org/wiki/King_(chess).

Ноён $e4$ байрлалаас нүүнэ.

Оролт

Оролтын нэг мөрөнд ноёны байрлал "$cd$" форматаар өгөгдөх ба энд $c$ нь баганыг илэрхийлэх ба 'a'-c 'h' хүртэл байна, $d$ нь мөрийн дугаар байх ба '1'-c '8' хүртэл байна.

Гаралт

Ноёны хувьд зөвшөөрөгдөх нүүдлийн тоог илэрхийлэх $x$ бүхэл тоог хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
e4
Гаралт
8
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...