Жишээ тэстүүд

Оролт
1 2 3 4
Гаралт
Impossible
Оролт
1 2 2 1
Гаралт
0110