A. Хамгийн их өсөлт

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $n$ ширхэг бүхэл тооноос бүрдсэн жагсаалт өгөгджээ. Таны даалгавар бол өгөгдсөн дарааллаас хамгийн урт өсч буй дэд жагсаалтыг олох юм.

Дэд жагсаалт гэдэг нь өгөгдсөн жагсаалтын дэс дараалсан элемэнтүүдийг таслан авсныг хэлнэ. Хэрвээ дэд жагсаалтын элемэнт болгон өмнөх элемэнтээсээ их бол үүнийг өсч буй дэд жагсаалт гэнэ.

Оролт

Эхний мөрөнд эерэг бүхэл тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) өгөгдөнө. Энэ нь жагсаалтын хэмжээг илэрхийлнэ.

2 дахь мөрөнд $n$ ширхэг эерэг бүхэл $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ ($1 ≤ a_{i} ≤ 10^{9}$) тоонууд өгөгдөнө.

Гаралт

Өгөгдсөн жагсаалтаас хамгийн урт өсч буй дэд жагсаалтыг хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Энхлут

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 7 2 11 15
Гаралт
3
Оролт
6
100 100 100 100 100 100
Гаралт
1
Оролт
3
1 2 3
Гаралт
3
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...