D. Профессорын даалгавар

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэгэн өдөр далайн морин профессор Флато программын ангийн оюутнуудаа дараах бодит даалгаварыг гүйцэлдүүлэхийг хүсчээ.

Оюутнууд $S$ гэсэн бүлэг цэгүүд дээр гүдгэр их биетыг бий болгох өгөгдлийн бүтцийг хэрэгжүүлэх байв. Энэ програмын оролт нь хоёр төрлийн $q$ тооны асуулгатай байв.

1. $S$ багцад $(x, y)$ координаттай цэг нэм. Энэ тохиолдолд $S$ -ийн гүдгэр их биет өөрчлөгдөж болно, үгүй ч байж болно.

2. $(x, y)$ координаттай цэг гүдгэр их биет болон түүний хилээр хязгаарлагдсан талбайд хамаарах эсэхийг тодорхойл.

Бүх оюутан энэхүү даалгаварыг гүйцэтгэж чадсан бол та чадах уу?

Оролт

Эхний мөр $q$ ($4 ≤ q ≤ 10^{5}$) гэсэн бүхэл тоо агуулна. Дараа нь $t$ нь (1-2) гэсэн асуулгын төрөл, ($ - 10^{6} ≤ x, y ≤ 10^{6}$, $x$ болон $y$ цэгүүдийн координат болох $(x, y)$ -г илэрхийлсэн $q$ мөрүүд байна.

Хоёр дахь төрөлд дор хаяж нэг асуулга байна. Эхний төрлийн 3 асуулга нь эхлээд үргэлжлэх ба асуулга дахь өгөгдсөн цэгүүд нь гурвалжин үүсгэнэ. $S$ -д нэмэгдсэн бүх цэгүүд нь тодорхой бус.

Гаралт

Хэрэв цэгүүд нь гүдгэр их биет дотор болон түүний хил дээр оршиж байвал хоёр дахь төрлийн асуулга тус бүр нь YES, Үгүй бол NO гэсэн хариу гарна.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
8
1 0 0
1 2 0
1 2 2
2 1 0
1 0 2
2 1 1
2 2 1
2 20 -1
Гаралт
YES
YES
YES
NO
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...