C. Азын тасалбар

хугацааны хязгаарлалт 1.5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Далайн морины улсад тээврийн хэрэгслийн зорчих тасалбар хоёр тоогоор илэрхийлэгдсэн байна: серийн дугаараараа болон сери дахь тасалбарын дугаар. Серийн дугаарыг $a$ гэж, тасалбарын дугаарыг $b$ гэж тэмдэглье.

Тэгээд тасалбар нь захиалагдсан хос $(a, b)$ гэсэн тоогоор тодорхойлогдно.
Далайн моринууд $a * b = rev(a) * rev(b)$ тасалбар азын тоотой гэж үзнэ. $rev(x)$ функц нь өмнөх аравтын бутархайгаар илэрхийлэгдсэн тоог 0- ийг орхиод урвуугаар уншина. Жишээ нь: $rev(12343) = 34321$, $rev(1200) = 21$.

Нийтийн тээврийн удирдлагын газраас $y$ тасалбар агуулсан $x$ цуврал тасалбар гаргах гэж байгаа ба үүнд дор хаяж $w$ тооны азын тасалбар хэвлэгдсэн. ($x * y$) нь нийт хэвлэгдсэн тасалбарын тоо юм. Цуврал тасалбар нь $1$ - ээс $y$ хүртэл дугаарлагдана. Сери бүрт $1$ -ээс $y$ хүртэл дугаарлагдсан тасалбарууд багтана. Нийтийн тээврийн удирдлагын газраас $max_{x}$ -аас их цуврал гаргаж чадахгүй ба нэг сери дэхь тасалбарын тоо $max_{y}$ -аас багагүй байна.

Оролт

Эхний мөр нь $max_{x}$, $max_{y}$, $w$ ($1 ≤ max_{x}, max_{y} ≤ 10^{5}$, $1 ≤ w ≤ 10^{7}$) гэсэн гурван бүхэл тоо агуулна.

Гаралт

Эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $x$, $y$ гэсэн хоёр тоо агуулагдна. Хэд хэдэн зөв хариу байвал аль нэгийг гарга. $x$, $y$ байхгүй бол $ - 1$ гэсэн ганц тоо гарга.
.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 1
Гаралт
1 1
Оролт
132 10 35
Гаралт
7 5
Оролт
5 18 1000
Гаралт
-1
Оролт
48 132 235
Гаралт
22 111
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...