Жишээ тэстүүд

Оролт
16
Гаралт
1.6E1
Оролт
01.23400
Гаралт
1.234
Оролт
.100
Гаралт
1E-1
Оролт
100.
Гаралт
1E2