D. Цэг

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Антон Даша хоёр завсарлагааны үеэрээ дөрвөлжин шугамтай цаасан дээр олон янзын тоглоом тоглодог. 11-р анги хүртлээ тэд энэ төрлийн бүх тоглоомыг тоглож чаддаг болсон ба Вовагаас энэ шинэ тоглоом зохион бүтээхийг хүсэв. Харин Вова тэдэнд дараах дүрмээр тоглодог "Цэг" хэмээх тоглоом тоглохыг санал болгов:

  • Дөрвөлжин хээтэй цаасан дээр координатын систем зурсан байна. Тоглоом эхлэхэд "Цэг" $(x, y)$ байрлалд байв.

  • Нүүдэл бүрд, цэгийг урьдчилж сонгосон векторуудын аль нэгийнх нь дагуу шилжүүлнэ. Мөн тоглогч тус бүр тоглолтын туршид зөвхөн нэг удаа цэгийг $y=x$ шулууны хувьд тэгш хэмээр зөөж болно.

  • Антон, Даша хоёр ээлжлэн нүүх ба эхлээд Антон нүүдэл хийлээ.

  • Цэгээс координатын эх хүртэл зай $d$-ээс хэтэрсэн тоглогч хожигдоно.

Ялагч хэн байхыг олоход тусална уу.

Оролт

Эхний мөр нь $x$, $y$, $n$, $d$ ($-200 ≤ x, y ≤ 200, 1 ≤ d ≤ 200, 1 ≤ n ≤ 20$) гэсэн 4 бүхэл тоо агуулах ба эдгээр нь цэгийн анхны координат, $d$ зай болон векторуудын тоог илтгэнэ. Цэгийн анхны байрлал нь координатын эхээс $d$-ээс бага зайнд байна.

Дараах $n$ мөрүүд нь $x_{i}$ болон $y_{i}$ ($0 ≤ x_{i}, y_{i} ≤ 200$) гэсэн сөрөг биш утгатай хоёр тоо агуулах бөгөөд эдгээр нь $i$ дахь векторын координатууд юм. Векторууд нь өөр хоорондоо ялгаатай бөгөөд $0$-ээс ялгаатай байна.

Гаралт

Хэрэв хоёр тоглогч хоёулаа ухаалгаар тоглоод ялагч "Антон" байсан гэж үзвэл Антон гэж хэвлэ. Харин эсрэгээрээ Даша хожсон гэж бол "Даша" гэж гаргаарай.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0 2 3
1 1
1 2
Гаралт
Anton
Оролт
0 0 2 4
1 1
1 2
Гаралт
Dasha

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр Антон $(1;2)$ гэсэн вектор руу нүүж, Даша хожигдсон.

Хоёр дахь жишээн дээр эхний нүүдлээрээ Даша цэгийг $(2;3)$ координаттай байхаар нүүж, Антон $y=x$ шулууны хувьд тэгш хэмээр зөөх ганц боломжит нүүдэлтэй үлдсэн учир хожигдоно. Учир нь Даша дахин адил нүүдэл хийж цэгийг (2;3) байрлалд буцаан авчирж хожно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...