Жишээ тэстүүд

Оролт
3
586
Гаралт
NO
Оролт
2
09
Гаралт
NO
Оролт
9
123456789
Гаралт
YES
Оролт
3
911
Гаралт
YES

Тэмдэглэл