B. Үлдэгдлүүд тоглоом

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Пари Аря хоёр өнөөдөр Үлдэгдлүүд нэртэй тоглоом тоглож байна.

Пари хоёр эерэг бүхэл тоо $x$ ба $k$-г сонгох ба Аряд $k$-г хэлэх боловч $x$-г хэлэхгүй. Аря утгыг олох хэрэгтэй. Энд эртний $n$ ширхэг $c_{1}, c_{2}, ..., c_{n}$ тоо байх ба хэрвээ Аря хүсвэл Пари -г хэлэх ёстой. Өгөгдсөн $k$ болон эртний тоонуудаас бидэнд Аряд $x$-н утгаас хараат бус ялах стратеги байгаа үгүйг хэлж өгнө үү. Дэлгэрэнгүй хэлбэл Аря дурын бүхэл тоо $k$-н хувьд утгыг ойлгож чадах нь үнэн үү?

гэдэг нь $x$-г $y$ тоонд хуваагаад гарсан үлдэгдлийг илэрхийлнэ.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд хоёр бүхэл тоон утга $n$ ба $k$ ($1 ≤ n,  k ≤ 1 000 000$) байх ба эртний бүхэл тоонуудын тоо болон Паригийн сонгосон $k$ утга байна.

Хоёр дахь мөрөнд $n$ бүхэл тоо $c_{1}, c_{2}, ..., c_{n}$ ($1 ≤ c_{i} ≤ 1 000 000$) байна.

Гаралт

Хэрвээ Аряд $x$-н утгаас хамааралгүйгээр хожих стратеги байвал "$Yes$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэ, бусад тохиолдолд "$No$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
2 3 5 12
Гаралт
Yes
Оролт
2 7
2 3
Гаралт
No

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр Аря -г ойлгож чадна учир нь $5$ бол эртний тоонуудын нэг юм.

Хоёр дахь жишээн дээр хэд вэ гэдгийг баттай мэдэхгүй. Жишээлбэл $1$ болон $7$-г $2$ болон $3$-т хуваахад ижил үлдэгдэл өгнө, гэвч эдгээрийг $7$-д хуваахад ялгаатай үлдэгдэл өгнө.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...