B. Алёона ба Мекс

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хэн нэгэн Алёонад $n$ эерэг бүхэл $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ тоонуудыг агуулсан массив өгсөн. Нэг үйлдэлд Алёона массивын дурын элементийг сонгож түүнийгээ бууруулж чадна, өөрөөр одоо байгаагаас нь бага дурын эерэг бүхэл тоогоор солино гэсэн үг. Алёона энэ үйлдлийг хүссэн тоогоороо давтаж болно. Мөн массивт ямар ч үйлдэл хийхгүй байж болно.

Ерөхнийдөө хэд хэдэн үйлдэл хийсний дараа Алёона $1 ≤ i ≤ n$ бүрийн хувьд $1 ≤ b_{i} ≤ a_{i}$ байх $n$ эерэг бүхэл тоон $b_{1}, b_{2}, ..., b_{n}$ массивтай болно. Таны ажил бол уг массивын mex-н боломжит хамгийн их утгыг тодорхойлох юм.

Энэ бодлогод массивын $Mex$ гэдэг нь уг массивт байхгүй хамгийн бага эерэг бүхэл тоо юм. Жишээлбэл $1$, $3$ ба $4$ элементүүдтэй массивын mex нь $2$-той тэнцүү байх бол $2$, $3$ ба $2$ элементүүдтэй массивын mex нь $1$-тэй тэнцүү байна.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд нэг ширхэг бүхэл тоон утга $n$ ($1 ≤ n ≤ 100 000$) байх буюу Алёонагийн массивын элементүүдийн тоо юм.

Оролтын хоёр дахь мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоон утга $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ ($1 ≤ a_{i} ≤ 10^{9}$) байх ба массивын элементүүд юм.

Гаралт

Алёона хэд хэдэн үйлдэл (хийхгүй ч байж болно) хийсний дараах массивын mex утгын боломжит хамгийн их утгыг ол.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 3 3 3 6
Гаралт
5
Оролт
2
2 1
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр хоёр дахь элементийн утгыг $2$ болгож бууруулах ба тавдугаар элементийн утгыг $4$ болгоно тэгээд гарах $1$ $2$ $3$ $3$ $4$ массивын $mex$ утга нь $5$-тай тэнцүү байна.

Хоёр дахь жишээн дээр массивын ямар ч элементийг бууруулах шаардлагагүй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...