E. Холбоо

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бяцхан Петя харь гаригийнхантай анхны холбоогоо тогтоохоор бэлдэж байгаа билээ. Тэрээр харь гаригийнхны хөлөг гурвалжин хэлбэртэй бөгөөд тэдэнд $4$ ширхэг хөлөг байгаа гэдгийг мэдэж байлаа. Онгоцны газардах талбай нь координатын хавтгайн аль нэг цэгт орших 3 тусгай баганаас бүтсэн байх ба эдгээр 3 цэг нь хөлөг онгоцны эргэлт, шилжүүлэг (зарим вектортой зэрэгцээ шилжилт) болон ойлтын хувьд (ирмэгийн дагуу тэгш хэмтэй) тэнцүү хэмтэй гурвалжинг бий болгоно.

Хөлөг онгоцнууд газардсаныхаа дараа давхардаж зогсч болно.

Багана тус бүрийг нэгээс илүү онгоц зогсоход ашиглаж болно. Жишээ нь хэрэв хоёр ижил онгоц байлаа гэхэд бид 6 багана бий болгох шаардлагагүй, энэ тохиолдолд 3 багана байхад хангалттай.

Петя бүх хөлөг онгоцыг газардуулахад хамгийн багадаа хэдэн багана шаардлагатайг мэдэхийг хүсч байна.

Оролт

4 мөр туб бүр нь $x_{1}$ $y_{1}$ $x_{2}$ $y_{2}$ $x_{3}$ $y_{3}$ ($0 ≤ x_{1}, y_{1}, x_{2}, y_{2}, x_{3}, y_{3} ≤ 20$) гэсэн 6 ширхэг бүхэл тоо агуулах ба эдгээр нь дээр дурдсан 4 хөлөг онгоцны хэлбэрийг илэрхийлсэн 3 цэгийг харуулж байгаа юм. Нэг мөрөнд байх 3 цэг нь дахин үл хуваагдах гурвалжинг төлөөлнө.

Гаралт

Эхний мөр нь бүх сансарын хөлгийг газардуулахад хүрэлцэхүйц баганы хамгийн бага тоог агуулах ёстой.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0 1 0 1 2
0 0 0 2 2 2
0 0 3 0 1 2
0 0 3 0 2 2
Гаралт
4
Оролт
0 0 0 1 1 1
0 0 0 2 2 2
0 0 0 5 5 5
0 0 0 17 17 17
Гаралт
9

Тэмдэглэл

Эхний туршилтын тохиолдолд эдгээр цэгүүдэд баганыг байрлуулж болно: $(0, 0), (1, 0), (3, 0), (1, 2)$. Хоёр дахь хөлөг хамгийн сүүлийн 3 баганыг ашиглаж газардаж болно гэдгийг анхаараарай.
Хоёр дахь тохиолдолд дараах цэгүүдийг сонгож болно: $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (0, 2), (2, 0), (0, 5), (5, 0), (0, 17), (17, 0)$. 9-өөс бага багана ашиглах боломжгүй юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...