B. Роботуудын тоглоом

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Намрын нэгэн орой клубт $n$ ширхэг робот цуглажээ. Робот болгон нь цор ганц байх хувийн дугаартай ба уг тоо нь $1$-ээс $10^{9}$ хүртэлх бүхэл тоо байна.

Хэсэг хугацааны дараа Роботууд "Цасан бөмбөг" гэх тоглоом тоглохоор шийджээ. Доор уг тоглоомын дүрмүүдийг тайлбарлана. Эхлээд бүх роботууд нэг мөрөнд зогсож байна. Дараа нь эхний робот өөрийн дугаараа хэлнэ. Үүний дараа 2-дахь робот эхний роботын дугаарыг хэлэх ба дараа нь өөрийнхөө дугаарыг хэлнэ. Дараа нь 3-дахь робот эхний роботын дугаарыг хэлэх ба дараа нь 2-дахь роботын дугаарыг, үүний дараа өөрийнхөө дугаарыг хэлнэ. Уг үйлдэл нь зүүнээс баруун гэсэн дарааллаар явсаар $n$-дэх робот өөрийнхөө дугаарыг хэлэх хүртэл үргэлжлэх юм.

Таны даалгавар бол роботууд дугаараа хэлэх явцад хэлэгдэх $k$-дахь дугаарыг олох юм.

Оролт

Эхний мөрөнд 2 эерэг бүхэл тоо $n$ болон $k$ ($1 ≤ n ≤ 100 000$, $1 ≤ k ≤ min(2*10^{9}, n*(n + 1) / 2$) өгөгдөнө.

2-дахь мөрөнд роботуудын дугаарын $id_{1}, id_{2}, ..., id_{n}$ ($1 ≤ id_{i} ≤ 10^{9}$) дараалал өгөгдөнө. Мөн бүх дугаар нь ялгаатай байна.

Гаралт

Роботууд дугаараа хэлэх явцад хэлэгдэх $k$-дахь дугаарыг хэвлэнэ үү ($1$-ээс эхэлж дугаарлана гэж үзнэ үү).

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
1 2
Гаралт
1
Оролт
4 5
10 4 18 3
Гаралт
4

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд роботуудын дугаарууд нь дараах дарааллаар хэлэгдэнэ: $1$, $1$, $2$. $k = 2$ учраас хариулт нь $1$ байх юм.

2-дахь жишээнд роботуудын дугаарууд нь дараах дарааллаар хэлэгдэнэ: $10$, $10$, $4$, $10$, $4$, $18$, $10$, $4$, $18$, $3$. $k = 5$ учраас хариулт нь $4$ байх юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...