B. Худалдан авалт

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Аюуш худалдааны төвд кассчин хийдэг. Саяхан түүний тасаг ''дараад цуглуул" хэмээх хэрэглэгчдийг онлайнаар худалдан авалт хийлгэх үйлчилгээ эхлүүлжээ.

Дэлгүүр нь $k$ төрлийн бараатай. $n$ ширхэг хэрэглэгч аль хэдийн дээрх үйлчилгээг хэрэглэсэн байв. Хэрэглэгч бүр нь $m$ төрлийн бараа худалдан авахаар мөнгөө төлсөн байв. $a_{ij}$-аар $i$-дахь хүний захиалгын $j$-дэх барааг тэмдэглэе.

Дэлгүүрийн багтаамжаас хамааран бүх бараануудыг нэг мөрөнд байрлуулах юм. Аюуш $i$-дахь захиалгаа авмагцаа тэрээр уг мөрөн дэх бүх $a_{ij}$ ($1 ≤ j ≤ m$) бараануудыг нэг нэгээр нь олох юм. $pos(x)$-ээр $x$ төрлийн барааны уг бараануудын мөр доторх тухайн мөчийн байрлалыг тэмдэглэнэ. Иймд Аюуш $pos(a_{i1}) + pos(a_{i2}) + ... + pos(a_{im})$-тэй тэнцүү хугацааг $i$-дахь хэрэглэгчид зарцуулах юм. Аюуш $x$ төрлийн барааны худалдан авалтыг хийж дууссаны дараа ийм төрлийн шинэ барааг уг бараануудын мөрний эхэнд байрлуулах ба зарагдсан $x$ төрлийн барааг уг мөрөөс гаргах юм. Ингэснээр эдгээр байрлалуудын утгууд өөрчлөгдөнө.

Таны даалгавар бол Аюуш бүх захиалгыг биелүүлэхэд шаардлагатай нийт хугацааг тооцоолох юм.

Та дэлгүүр нь хязгааргүй тооны бараатай гэж үзэх ба тухайн төрлийн бараа зарагдмагц шинийг авчран уг мөрийн эхэнд байрлуулна гэж үзнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд хэрэглэгчдийн тоо, хэрэглэгч бүрийн худалдан авах барааны тоо болон дэлгүүрт байх нийт барааны төрлийн тоог илэрхийлэх 3-н бүхэл тоо $n$, $m$ болон $k$ ($1 ≤ n, k ≤ 100, 1 ≤ m ≤ k$) өгөгдөнө.

Дараагийн мөрөнд $k$ ширхэг ялгаатай бүхэл тоонууд $p_{l}$ ($1 ≤ p_{l} ≤ k$) өгөгдөх ба эдгээр нь дэлгүүрт байх бараануудын анхны байрлалыг илэрхийлнэ. Бараанууд нь $1$-ээс $k$ хүртэлх бүхэл тоонуудаар дугаарлагдсан байна.

Дараагийн $n$ мөрийн мөр болгонд $i$-дахь хүний захиалга болох $m$ ширхэг ялгаатай бүхэл тоонууд $a_{ij}$ ($1 ≤ a_{ij} ≤ k$) өгөгдөнө.

Гаралт

Аюуш бүх захиалгыг биелүүлэхэд шаардлагатай нийт хугацаа болох ганц бүхэл тоо $t$-г хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 5
3 4 1 2 5
1 5
3 1
Гаралт
14

Тэмдэглэл

$1$-р хэрэглэгч нь $1$ болон $5$-дахь бараануудыг авахыг хүсэж байгаа.

$pos(1) = 3$, иймд шинэ байрлалууд нь: $[1, 3, 4, 2, 5]$.

$pos(5) = 5$, иймд шинэ байрлалууд нь: $[5, 1, 3, 4, 2]$.

Эхний хэрэглэгчид зарцуулах хугацаа нь $3 + 5 = 8$ байна.

$2$-р хэрэглэгч нь $3$ болон $1$-дахь бараануудыг авахыг хүсэж байгаа.

$pos(3) = 3$, иймд шинэ байрлалууд нь: $[3, 5, 1, 4, 2]$.

$pos(1) = 3$, иймд шинэ байрлалууд нь: $[1, 3, 5, 4, 2]$.

2-дахь хэрэглэгчид зарцуулах хугацаа нь $3 + 3 = 6$ байна.

Иймд нийт хугацаа нь $8 + 6 = 14$ болно.

Албан ёсоор хэлэхэд $pos(x)$ нь одоогийн мөрөн дэх $x$-ийн индекс юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...