A. Таавар

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд зөвхөн асуултын тэмдэгүүдээс тогтох '$+$' ба '$-$' арифметик үйлдлүүд, тэнцүүгийн тэмдгээр тусгаарлагдсан мөн эерэг бүхэл тоон утга $n$-с бүрдэх $? + ? - ? + ? = n$ хэлбэртэй таавар өгөгдсөн. Зорилго бол тэнцүүгийн тэмдэгийг хангахаар бүх асуултын тэмдэгүүдийг $1$-c $n$ хоорондох бүхэл тоон утгуудаар солих юм.

Оролт

Оролтын нэг мөрөнд таавар байна. Таавар нь $100$-с их асуултын тэмдэг агуулахгүй ба бүхэл тоон утга $n$ нь $1 000 000$-с хэтрэхгүй. Бүх үсгүүд болон бүхэл тоонууд зайгаар тусгаарлагдах ба үйлдлийн тэмдэгүүд зөвхөн асуултын тэмдэгүүдийн хооронд байрлана.

Гаралт

Хэрвээ таавар шийдэлтэй байвал эхний мөрөнд "$Possible$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэ бусад тохиолдолд "$Impossible$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэ.

Хэрвээ хариулт оршин байвал хоёр дахь мөрөнд асуултын тэмдэгүүд $1$-c $n$ хүртэлх бүхэл тоонуудаар солигдсон байх дурын хүчинтэй тааврыг хэвлэ. Жишээн дээр өгөгдсөн форматыг ашигла.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
? + ? - ? + ? + ? = 42
Гаралт
Possible
9 + 13 - 39 + 28 + 31 = 42
Оролт
? - ? = 1
Гаралт
Impossible
Оролт
? = 1000000
Гаралт
Possible
1000000 = 1000000
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...