E. Бүх баярын жагсаалуудын ялгаатай дэд олонлогууд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$1$-ээс $m$-ын хооронд байх (өөрсдөө орно) $n$ ширхэг бүхэл тоонуудын $a$ дарааллын хувьд $f(a)$-аар $a$-ын ялгаатай дэд дарааллуудын тоог тэмдэглэв (хоосон олонлог мөн орно)

Танд 2 бүхэл тоо $n$ болон $m$ өгөгдөнө. $S$ нь $1$-ээс $m$ хүртэлх тоонуудаас тогтох $n$ урттай бүх дарааллуудын олонлог байг. Тэгвэл $S$-д байх бүх $a$-уудын $f(a)$-уудын нийлбэрийг $10^{9} + 7$ модулаар бодож олно уу.

Оролт

Ганц мөрөнд 2 бүхэл тоо $n$ болон $m$ ($1 ≤ n, m ≤ 10^{6}$) өгөгдөнө -- эдгээр нь цуваануудын элементын тоо болон элементүүдийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ.

Гаралт

Харгалзах нийлбэрийг $10^{9} + 7$ модулаар бодсон утга болох ганц бүхэл тоо $c$-г хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 3
Гаралт
6
Оролт
2 2
Гаралт
14
Оролт
3 3
Гаралт
174
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...