C. Хүнд үйл явц

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $n$ элементтэй $a$ цуваа өгөгдөв. $a$-ын элемент бүр нь $0$ эсвэл $1$ байна.

Зөвхөн 1-ээс тогтох $a$-ын дараалсан элементүүдийн хамгийн урт дэд сегментийн уртыг $f(a)$ гэж тэмдэглэе. Та $f(a)$-г хамгийн их байлгахаар $k$-аас ихгүй 0-үүдийг 1-үүд болгон өөрчилж болно.

Оролт

Эхний мөрөнд 2 бүхэл тоо $n$ болон $k$ ($1 ≤ n ≤ 3*10^{5}, 0 ≤ k ≤ n$) өгөгдөнө -- эдгээр нь $a$-ын элементийн тоо болон параметр $k$-г илэрхийлнэ.

2-дахь мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоонууд $a_{i}$ ($0 ≤ a_{i} ≤ 1$)-ууд өгөгдөнө -- эдгээр нь $a$-ын элементүүдийг илэрхийлнэ.

Гаралт

Эхний мөрөнд сөрөг биш бүхэл тоо $z$-г хэвлэнэ -- энэ нь 0-үүдийг 1-үүд болгох $k$-аас ихгүй өөрчлөлтийн дараах $f(a)$-ын хамгийн их утга байна.

2-дахь мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоонууд $a_{j}$-уудыг хэвлэнэ -- эдгээр нь өөрчлөлтүүдийн дараах $a$ цувааны элементүүд байна.

Хэрэв олон хариулт байвал та тэдгээрийн алийг нь ч хэвлэсэн болно.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
7 1
1 0 0 1 1 0 1
Гаралт
4
1 0 0 1 1 1 1
Оролт
10 2
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Гаралт
5
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...