E. Удирдлагаас гадуур

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд бүх орой хоорондоо холбогдсон чиглэлгүй граф өгөгдсөн. Хос орой бүрийн хувьд танд тэдгээрийг холбож байгаа ирмэгийн урт өгөгдсөн. Граф дахь хос орой бүрийн хоорондох хамгийн богино замуудыг олох ба тэдгээрийн хамгийн уртынх нь уртыг буцаа.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд нэг ширхэг бүхэл тоон утга $N$ ($3 ≤ N ≤ 10$) байна.

Дараагийн $N$ мөр бүрт зайгаар тусгаарлагдсан $N$ бүхэл тоон утга байна. $i$-р мөрийн $j$-р бүхэл тоон утга $a_{ij}$ нь $i$ болон $j$ оройнуудыг холбож байгаа ирмэгийн урт юм. $i ≠ j$-н хувьд $a_{ij} = a_{ji}$, $a_{ii} = 0$, $1 ≤ a_{ij} ≤ 100$ байна.

Гаралт

Граф дахь дурын хос оройн хоорондох хамгийн богино замуудын хамгийн уртынх нь уртыг хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 1 1
1 0 4
1 4 0
Гаралт
2
Оролт
4
0 1 2 3
1 0 4 5
2 4 0 6
3 5 6 0
Гаралт
5

Тэмдэглэл

Та түлхүүр үгүүдийн товчилсон хэлбэрийг ашиглах ба дараах үгүүдийг ашиглаж чадахгүй:

define 
do 
for 
foreach 
while 
repeat 
until 
if 
then 
else 
elif 
elsif 
elseif 
case 
switch
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...