D. Росетта бодлого

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

++++++++[>+>++>+++>++++>+++++>++++++>+++++++>++++++++>+++++++++>++++++++++>+ ++++++++++>++++++++++++>+++++++++++++>++++++++++++++>+++++++++++++++>+++++++ +++++++++<<<<<<<<<<<<<<<<-]>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>++.--<<<<<<<<< <<<<<>>>>>>>>>>>>>+.-<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>--.++<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>

----.++++<<<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>>>>>--.++<<<<<<<<<<<<<<>>>>

---.+++<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>---.+++<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>> ++.--<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>---.+++<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>++.--<<< <<<<<<<<<<<.

DCBA:^!~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHdcbD`Y^]\UZYRv
9876543210/.-,+*)('&%$#"!~}|{zyxwvutsrqponm+*)('&%$#cya`=^]\[ZYXWVUTSRQPONML
KJfe^cba`_X]VzTYRv98TSRQ3ONMLEi,+*)('&%$#"!~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_^
]\[ZYXWVUTSonPlkjchg`ed]#[email protected]?>=<;:9876543OHGLKDIHGFE>b%$#"!~}|{zyxwvutsrqp
onmlkjihgfedcba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONMibafedcba`_X|?>Z<XWVUTSRKo\

v34*8+6+,78+9*3+,93+9*5+,28+9*1+,55+9*4+,23*6*2*,91,@,+7*9*25,*48,+3*9+38,+<
>62*9*2+,34*9*3+,66+9*8+,52*9*7+,75+9*8+,92+9*6+,48+9*3+,43*9*2+,84*,26*9*3^

Оролт

Оролтонд нэг ширхэг бүхэл тоон утга $a$ ($0 ≤ a ≤ 1 000 000$) байна.

Гаралт

Нэг бүхэл тоон утгыг хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
129
Гаралт
1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...