A. Баавгай ба 3-н бөмбөг

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Лимак бол жижиг туйлын баавгай юм.Түүнд $n$ ширхэг бөмбөг байгаа ба $i$-дахь бөмбөг нь $t_{i}$ хэмжээтэй юм.

Лимак өөрийн 3-н найздаа тус бүрд нь 1 бөмбөг өгөхийг хүсжээ.Бэлэг өгөх нь амархан биш -- Лимак найзуудаа баярлуулахын тулд 2 дүрмийг заавал дагах ёстой:

  • Ямар ч 2 найз нь ижил хэмжээтэй бөмбөгнүүд авч болохгүй.
  • Ямар ч 2 найз нь хэмжээний зөрүү нь $2$-оос илүү байх бөмбөгнүүд авч болохгүй.

Жишээлбэл, Лимак $4$, $5$ болон $3$ хэмжээтэй бөмбөгнүүдийг сонгож болно эсвэл $90$, $91$ болон $92$ хэмжээтэй бөмбөгнүүдийг сонгож болох юм.Гэхдээ тэрээр $5$, $5$ болон $6$ (2 найз нь ижил хэмжээтэй бөмбөг авна) хэмжээтэй бөмбөгнүүдийг сонгож болохгүй мөн тэрээр $30$, $31$ болон $33$ хэмжээтэй бөмбөгнүүдийг сонгож болохгүй (учир нь $30$ болон $33$ гэсэн хэмжээнүүдийн зөрүү нь $2$-оос их байна).

Таны даалгавар бол Лимак дээрх нөхцөлүүдийг хангах 3-н бөмбөг сонгож чадах эсэхийг шалгах юм.

Оролт

Эхний мөрөнд Лимак-д байгаа бөмбөгийн тоог илэрхийлэх ганц бүхэл тоо $n$ ($3 ≤ n ≤ 50$) өгөгдөнө.

2-дахь мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоо $t_{1}, t_{2}, ..., t_{n}$ ($1 ≤ t_{i} ≤ 1000$) өгөгдөх ба энд $t_{i}$-аар $i$-дахь бөмбөгийн хэмжээг тэмдэглэв.

Гаралт

Хэрэв Лимак аль ч 2-ынх нь зөрүү $2$-оос ихгүй байх ялгаатай хэмжээтэй 3-н бөмбөг сонгож чадах бол "$YES$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэнэ.Бусад тохиолдолд "$NO$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
18 55 16 17
Гаралт
YES
Оролт
6
40 41 43 44 44 44
Гаралт
NO
Оролт
8
5 972 3 4 1 4 970 971
Гаралт
YES

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд, $4$-н бөмбөг байх ба Лимак дүрмийг хангаж байхаар тэдгээрийн 3-ийг сонгож чадна.Тэрээр $18$, $16$ болон $17$ хэмжээтэй бөмбөгнүүдийг сонгох ёстой.

2-дахь жишээнд, дүрмийг зөрчихгүйгээр 3-н найзад бэлэг өгөх ямар ч боломжгүй юм.

3-дахь жишээнд, нэгээс илүү бөмбөгнүүдийг сонгох арга байна:

  1. $3$, $4$ болон $5$ хэмжээтэй бөмбөгнүүдийг сонгоно.
  2. $972$, $970$, $971$ хэмжээтэй бөмбөгнүүдийг сонгоно.
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...