D. Багтсан сегментүүд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд шулуун дээр $n$ сегментүүд өгөгджээ. Давхцаж буй хэсэг сегментүүд нь захын цэггүй байна. Сегмент бүрийн хувьд уг сегментийн агуулж байгаа сегментийн тоог олно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд шулуун дээрх сегментүүдийн тоог илэрхийлэх ганц бүхэл тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 2*10^{5}$) өгөгдөнө.

Дараагийн $n$ мөрийн мөр болгонд 2 бүхэл тоо $l_{i}$ болон $r_{i}$ ($ - 10^{9} ≤ l_{i} < r_{i} ≤ 10^{9}$) өгөгдөнө -- эдгээр нь $i$-дахь сегментийн зүүн болон баруун захын координатуудыг илэрхийлнэ. Мөн давхцаж буй хэсэг сегментүүд нь захын цэггүй байна.

Гаралт

$n$ мөр хэвлэнэ. Тэдгээрийн $j$-дахь нь ганц бүхэл тоо $a_{j}$-г агуулах ба -- энэ нь $j$-дахь сегментийн агуулж буй сегментийн тоог илэрхийлнэ.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 8
2 3
4 7
5 6
Гаралт
3
0
1
0
Оролт
3
3 4
1 5
2 6
Гаралт
0
1
1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...