C. Харри Поттер ба Алтан Снич

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вийзлийгийн ихэр хөвгүүд болох Фред, Жорж хоёр спортын барааны дэлгүүрээс Квиддичийн бөмбөгнүүдтэй хайрцаг худалдаж авав. Нэлээд олон удаагийн төвөгтэй туршилтын дараа тэд Алтан Снич (далавчтай нисдэг бөмбөг) бол ид шидтэй зүйл биш зүгээр л нэг програмчлагдсан төхөөрөмж юм гэдгийг олж нээв.

Мэдэгдэж байгаагаар бөмбөг эхлээд үргэлж нэгэн ижил замаар буюу $(x_{0}, y_{0}, z_{0})$, $(x_{1}, y_{1}, z_{1})$, ..., $(x_{n}, y_{n}, z_{n})$ цэгүүдээр холбогдсон тахир шугамын дагуу хөдөлнө. Тоглоомын эхэнд бөмбөг $(x_{0}, y_{0}, z_{0})$ цэг дээр байх бөгөөд тогтмол $v_{s}$ хурдтайгаар тахир шугамын дагуу хөдөлнө.

Үүнээс цаашаа бөмбөг хэрхэн хөдлөхийг одоохондоо ихрүүд мэдэж чадаагүй л байна. Гэсэн хэдий ч энэхүү олсон мэдээлэл нь Харри Поттерын багт удахгүй болох Слицернтэй хийх тоглолтонд нь тус нэмэр болно гэж найдаж байлаа.

Харри Поттер тоглолтын эхэнд $(P_{x}, P_{y}, P_{z})$ цэг дээр байх бөгөөд түүний гайхамшигтай хурдан "Nimbus 2011" шүүр нь түүний хүссэн чиглэл рүү нь $v_{p}$ хурдтайгаар явах юм уу байрандаа зогсож хүлээж чадна. Шүүрний хурд $v_{p}$ нь бөмбөгний хурд $v_{s}$-ээс багагүй байна. Мэдээж Харри Поттер бөмбөгийг аль болох хурдан барихыг хүсч байгаа. Харри Поттер бөмбөгтэй байрлал нь давхцаж байгаа тохиолдолд бөмбөгийг барьж чадна. Гэхдээ бөмбөг мэдэгдэж байгаа тахир шугамаас хэтэрсэн тохиолдолд ах дүү Вийзлийг туршилтаа сайжруултал Харри бөмбөгийг барина гэж найдалтгүй юм. Харрид тусална уу.

Оролт

Эхний мөрөнд нэг бүхэл тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 10000$).

Дараагийн $n + 1$ мөрөнд мөр бүрд $x_{i}$, $y_{i}$, $z_{i}$ тоонууд зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Дарааллан өгөгдсөн хоёр цэг хоорондоо давхцахгүй.

Дараагийн мөрөнд харгалзах хурдыг илэрхийлэх $v_{p}$, $v_{s}$ тоонууд өгөгдөнө.

Сүүлийн мөрөнд Харригийн тоглоомын эхэнд байх байрлалыг илэрхийлэх $P_{x}$, $P_{y}$, $P_{z}$ тоонууд зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө.

Оролтын бүх тоонууд бүхэл тоо байх бөгөөд абсолют утгаараа $10^{4}$-аас хэтрэхгүй. Мэдээж хурд нь эерэг тоо байх бөгөөд $v_{s} ≤ v_{p}$ нөхцлийг хангана.

Гаралт

Хэрэв Харри Поттер бөмбөгийг тахир шугамын дагуух цэг дээр (төгсгөлийн $x_{n}, y_{n}, z_{n}$ цэгийг тооцоод) барьж чадахаар бол эхний мөрөнд "YES" гэж хэвлээд, дараагийн мөрөнд бөмбөгийг барьж чадах хамгийн ойрын хугацаа $t$-г, гурав дахь мөрөнд бөмбөгийг барих координатын $X$, $Y$, $Z$ тоог хэвлэнэ үү. Хариун дахь утгууд үндсэн хариунаас $10^{-6}$-аар багаар зөрж болно.

Хэрэв Харри бөмбөгийг мэдэгдэж байгаа тахир шугамын дагуу хөдлөх үед нь барьж чадахгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
0 0 0
0 10 0
10 10 0
10 0 0
0 0 0
1 1
5 5 25
Гаралт
YES
25.5000000000
10.0000000000 4.5000000000 0.0000000000
Оролт
4
0 0 0
0 10 0
10 10 0
10 0 0
0 0 0
1 1
5 5 50
Гаралт
NO
Оролт
1
1 2 3
4 5 6
20 10
1 2 3
Гаралт
YES
0.0000000000
1.0000000000 2.0000000000 3.0000000000
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...