Жишээ тэстүүд

Оролт
1 3
ac
Гаралт
8
Оролт
0 2
aaba
Гаралт
10

Тэмдэглэл