C. Хост Нэрийн давхардал

хугацааны хязгаарлалт 5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Энд зарим хэд хэдэн хаягаар хандах боломжтой вэбсайтууд байна. Жишээлбэл удаан хугацааны туршид Кодфорсес хоёр хостнэр болох $codeforces.com$ болон $codeforces.ru$ нэрүүдээр хандар боломжтой байсан.

Танд лавлагдаж буй хуудасны хаягуудын жагсаалт өгөгдөнө. Хялбарчлахын тулд бид бүх хаягийг $http://[/]$ хэлбэртэй байна гэж үзнэ, энд:

  • $$ -- серверийн нэр (үгнүүдээс бүрдэх ба тэдгээрийг тусгаарлах цэгүүдтэй байж болно),
  • $/$ -- дурын хэсэг ба нь ташуу зураасаар тусгаарлагдсан үгнүүдээс бүрдэнэ.

Хэрвээ эхний $$-руу чиглэсэн дуудалт бүрийн хувьд түүнтэй яг ижил хоёр дахьруу чиглэсэн дуудалт байвал мөн эсрэгээхээ хоёр дахь $$-руу чиглэсэн дуудалт бүрийн хувьд эхнийхруу чиглэсэн адилхан дуудалт байвал бид энэ хоёр $$-г нэг вэбсайтад харгалзана гэж үзнэ. Илүү тодорхой болгохын тулд жишээнүүдийг харна уу.

Таны зорилго бол нэг вэбсайтад харгалзах серверийн нэрүүдийн группуудийг тодорхойлох юм. Зөвхөн серверийн нэрээс бүрдэх группуудийг тооцохгүй.

Дээрх тодорхойлолтын дагуу $http://$ болон $http:///$ нь ялгаатай.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд бүхэл тоон утга $n$ ($1 ≤ n ≤ 100 000$) байх буюу хуудасны дуудалтуудын тоо байна. Дараагийн $n$ мөрөнд мөр бүрт яг нэг хаяг агуулна. Хаяг бүр $http://[/]$ хэлбэртэй байх ба:

  • $$ нь англи цагаан толгойн жижиг үсгүүд болон цэгүүдээс тогтоно, дараалласан хоёр цэг байхгүй, $$ нь цэгээр эхлэхгүй мөн дуусахгүй. $$-ийн урт нь эерэг байх ба $20$-с хэтрэхгүй.
  • $$ нь англи цагаан толгойн жижиг үсгүүд болон цэг, ташуу зурааснаас тогтоно. Дараалласан хоёр ташуу зураас байж болохгүй, $$ нь ташуу зураасаар эхлэж болохгүй ба урт нь $20$-с хэтрэхгүй байна.

Хаягууд ялгаатай байх албагүй.

Гаралт

Эхлээд нэг вэбсайтад харгалзах серверийн нэрүүдийн группуудийн тоог илэрхийлэх $k$ тоог хэвлэ. Та зөвхөн нэгээс илүү хэмжээтэй группуудийг тоолох ёстой.

Дараагийн $k$ мөрөнд группуудийн тодорхойлолтуудыг хэвлэх ба нэг группийхийг нэг мөрөнд. Групп бүрийн хувьд бүх сервер нэрүүдийг зайгаар тусгаарлан хэвлэнэ. Та групп болон ямар ч групп доторх нэрүүдийг дурын дарааллаар хэвлэж болно.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
10
http://abacaba.ru/test
http://abacaba.ru/
http://abacaba.com
http://abacaba.com/test
http://abacaba.de/
http://abacaba.ru/test
http://abacaba.de/test
http://abacaba.com/
http://abacaba.com/t
http://abacaba.com/test
Гаралт
1
http://abacaba.de http://abacaba.ru 
Оролт
14
http://c
http://ccc.bbbb/aba..b
http://cba.com
http://a.c/aba..b/a
http://abc/
http://a.c/
http://ccc.bbbb
http://ab.ac.bc.aa/
http://a.a.a/
http://ccc.bbbb/
http://cba.com/
http://cba.com/aba..b
http://a.a.a/aba..b/a
http://abc/aba..b/a
Гаралт
2
http://cba.com http://ccc.bbbb 
http://a.a.a http://a.c http://abc 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...