H. Ширээний боулинг

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ширээний боулингийн тэмцээний оролцогчид өгөгдсөн босоо ширээний дагуу оролцож өнгөрлөө. Ширээ нь шугаман дараарал байхаар өгөгдсөн ба мөр бүр нь "нэр оноо" гэсэн тэмдэгтэй. Таны даалгавар "байр нэр" гэсэн мөрүүдээс бүрдсэн өөр нэг ширээ бэлдэх явдал юм. Оролцогчдыг онооны буурах дарааллаар болон нэрийг толь зүйн дарааллаар эрэмбэл. Газар нь 1 –ээс эхэлж дугаарлагдана. Хэрэв хэд хэдэн тоглогч ижил оноотой бол тэд ижил байр эзлэх ба та тэдгээрийн "12-14 john" гэх мэтээр төлөөлүүлж гарга.

Тодорхой болгохын тулд жишээг харна уу.

Оролт

$n$ ($1 ≤ n ≤ 100$) гэсэн эхний мөр нь хүснэгтэн дэх эгнээний тоог харуулна. Дараагийн $n$ баганууд нь өгөгдсөн ширээг агуулна. мөр бүр нь "нэр оноо" –г агуулах ба энэ үед “нэр” гэдэг нь жижиг Латин үсгийн дараалал, “оноо” гэдэг нь 0-1000 хүртэл бүхэл тоо юм. Бүр нэрүүд нь тодорхойгүй. Нэр тус бүр нь 1-10 хүртэл тэмдэгтийг агуулна. Мөр тус бүрт байгаа нэр, оноонууд нь нэг зайгаар тусгаарлагдна.

Гаралт

Шаардлагад нийцэх хүснэгт үүсгэ. Тодруулах үүднэс өгөгдсөн загварыг хар.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
vasya 10
ted 11
petya 10
katya 33
mike 44
Гаралт
1 mike
2 katya
3 ted
4-5 petya
4-5 vasya
Оролт
3
a 1
b 13
c 1
Гаралт
1 b
2-3 a
2-3 c
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...