C. Хүснэгт

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$n$ мөр $m$ багантай хүснэгтэд $1$-ээс $nm$ хүртэлх тоог тавив. Тоонуудыг зүүнээс баруун, дээрээс доош гэсэн дарааллаар байрлуулав, өөрөөр хэлбэл эхний мөрөнд $1$, $2$, $...$, $m$, хоёрдахь мөрөнд $m + 1$, $m + 2$, $...$, $2 * m$ тоонуудыг гэх мэтээр байрлуулна.

Үүний дараа цаасан дээр эдгээр тоонуудыг өөр дарааллаар бичив: дээрээс доош, зүүнээс баруун гэсэн дарааллаар. Нэгдүгээрт, эхний баганан дахь тоонуудыг (дээрээс доош) гэх мэтээр.

Цаасан дээрх $k$-р тоог хэвлэ.

Оролт

Оролт ганц мөрөнд $n$, $m$, $k$ ($1 ≤ n, m ≤ 20000$, $1 ≤ k ≤ nm$) гурван бүхэл тоог агуулна.

Гаралт

Шаардлагатай тоог хэвлэ.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4 11
Гаралт
8
Оролт
20000 10000 200000000
Гаралт
200000000
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...