D. Гурван хэмжээст Яст мэлхий Супер Компьютер

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Шинжлэх ухааны Яст мэлхийн Акедемид супер компьютер бүтээсэн. Компьютер $n*m*k$ ширхэг CPU-нээс бүрдэнэ. Архитектор нь нүд бүр нэг CPU агуулсан $1 × 1 × 1$ нүдүүдэд хуваагдсан $n × m × k$ хэмжээтэй параллельпипед байсан. Иймээс CPU бүр нэгэн зэрэг $1$-с $n$ давхаргаас гурван тооны групп хэлбэрээр танигдаж чадах ба шулууны дугаар $1$-c $m$ байх ба баганын дугаар $1$-c $k$ байна.

Супер компьютерийн ажлын үйл явцад CPU-ууд бусад мэссэж бүрийг алдарт яст мэлхийн аргаар илгээж чадна: CPU $(x, y, z)$ нь $(x + 1, y, z)$, $(x, y + 1, z)$ болон $(x, y, z + 1)$ CPU-уудруу (мэдээж тэд оршин байвал) мэссэжүүдийг илгээж чадах ба хариу ирэхгүй буюу $(x + 1, y, z)$, $(x, y + 1, z)$ ба $(x, y, z + 1)$ CPU-ууд CPU $(x, y, z)$-руу мэссэж илгээж чадахгүй.

Аажмаар зарим CPU-ууд эвдэрч ажиллахаа больсон. Ийм CPU-ууд мэссэж илгээж, хүлээн авч, дунд нь дамжуулагч байдлаар ажиллаж чадахгүй. Бид хэрвээ $(x_{1} = a, y_{1} = b, z_{1} = c)$, $(x_{p} = d, y_{p} = e, z_{p} = f)$ (энд болон доор $p$ бол гинжний урт) ба гинж дахь $i$ ($i < p$) дугаартай CPU нь $i + 1$ дугаартай CPU-руу мэссэж илгээж чадаж байх $(x_{i}, y_{i}, z_{i})$ CPU-нуудын гинж байвал CPU $(a, b, c)$ нь CPU $(d, e, f)$-г удирдана гэж хэлэх болно.

Яст мэлхийнүүд үлдэж буй CPU-уудын хоорондын холболтын системийн ус нэвтрүүлэхгүй байх чадварт нилээн санаа зовниж байна. Үүний тулд тэд шийдвэрлэх CPU-уудын тоог мэдэхийг хүсч байна. Хэрвээ CPU $(x, y, z)$ унтрахад зарим удирдлагад саад учруулж байвал CPU $(x, y, z)$ нь шийдвэрлэх буюу өөрөөр хэлбэл хэрвээ $(x, y, z)$ CPU-үүдээс хоёр ялгаатай: $(x, y, z)$ унтрахаас өмнө $(a, b, c)$ нь $(d, e, f)$ удирддаг байсан ба $(x, y, z)$ унтарсны дараа унтрах ба удирдаж чадахаа болих $(a, b, c)$ ба $(d, e, f)$ байвал.

Оролт

Эхний мөрөнд гурван бүхэл тоон утга $n$, $m$ ба $k$ ($1 ≤ n, m, k ≤ 100$) байх ба Супер компьютерийн хэмжээсүүд байна.

Дараа нь $n$ блокууд байх ба процессуудын одоогийн төлвийг тодорхойлно. Блокууд нь $1$-c $n$ хүртэлх дарааллийн дагуу Супер компьютерийн давхаргуудад харгалзана. Блок бүр дотроо $k$ тэмдэгт бүхий $m$ мөрөөс бүрдэх ба $m × k$ хүснэгтэн форматтай давхаргын тайлбар байна. Иймээс CPU $(x, y, z)$-н төлөв $x$ дугаартай блокийн $y$-р мөрийн $z$-р тэмдэгттэй харгалзана. "$1$" тэмдэгт нь ажиллаж буй CPU-тэй харгалзах бол "$0$" тэмдэгт нь алдаатай ажиллаж байгаа нэгтэй нь харгалзана. Блокууд яг нэг хоосон мөрөөр тусгаарлагдана.

Гаралт

Зөвхөн тухайн CPU-г унтраахад зарим удирдлагад саад учруулах CPU-уудын тоо буюу шийдвэрлэх CPU-уудын тоог илэрхийлэх нэг ширхэг бүхэл тоон утгыг хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 3
000
000

111
111
Гаралт
2
Оролт
3 3 3
111
111
111

111
111
111

111
111
111
Гаралт
19
Оролт
1 1 10
0101010101
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр эхний давхаргын CPU-нууд бүхлээрээ доголдсон. Хоёр дахь давхаргад CPU $(2, 1, 2)$ унтрахад CPU $(2, 1, 1)$-н дээгүүр CPU $(2, 1, 3)$-р удирдлагад саад учруулах ба CPU $(2, 2, 2)$ унтрахад CPU $(2, 2, 3)$-н дээгүүр CPU $(2, 2, 1)$-р удирдлагад саад учруулна.

Хоёр дах жишээн дээр булангийн нэгээс бусад бүх процщссорууд шийдвэрлэх байна.

Гурав дахь жишээн дээр өөр процессорыг удирдаж байгаа дан процессор байхгүй байгаа учир хариулт $0$ байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...