C. Цагаан толгойн дарааллыг эрхэмлэх тэмдэгт мөрүүдийн хэлхээ

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $n$ ширхэг тэмдэгт мөрийн жагсаалт $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ өгөгдсөн. Та уг тэмдэгт мөрүүдийг эхний тэмдэгт мөрийн сүүлийн тэмдэгт цагаан толгойн байрлалаар дараагийн тэмдэгт мөрийн эхний тэмдэгтээс өмнө эсвэл ижил байрлалд байхаар холбоно. Үүссэн тэмдэгт мөрийн хувьд цагаан толгойн байрлалаар эхэнд байрладаг үсэг аль болох урд харин ард байрладаг үсэг аль болох хойно байрлахаар үүсгэнэ үү.

Өгсөн тэмдэгт мөрүүдийн жагсаалтаас дээр дурьдсан нөхцөлийг хангах хэлхээг үүсгэнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд бүхэл тоон утга $n$ байх ба энэ нь тэмдэгт мөрүүдийн тоо ($1 ≤ n ≤ 5*10^{4}$).

Дараагийн $n$ мөрүүдийн мөр бүрт нэг тэмдэгт мөр $a_{i}$ ($1 ≤ |a_{i}| ≤ 50$) байх ба зөвхөн англи цагаан толгойн жижиг үсгээс тогтоно. Тэмдэгт мөрүүдийн уртын нийлбэр $5*10^{4}$-с ихгүй байна.

Гаралт

$a$ тэмдэгт мөрийг хэвлэх ба энэ нь дээр дурьдсан нөхцөлийг хангах тэмдэгт мөрийн хэлхээ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
abba
abacaba
bcd
er
Гаралт
abacabaabbabcder
Оролт
5
x
xx
xxa
xxaa
xxaaa
Гаралт
xxaaaxxaaxxaxxx
Оролт
3
c
cb
cba
Гаралт
cbacbc
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...